DIEVO PAIEŠKOS KINEMATOGRAFIJOJE

Š. m. rugsėjo 16 d., 17 val., šeštadienį, Panevėžio vyskupijos Sielovados centre (I a.), tikybos mokytojus ir katechetus kviečiame į prasmingos kinematografijos vakarą su kun. Žilvinu Treiniu. 

Žiūrėsime ir aptarsime filmą. Filmas – staigmena.

Trukmė apie 3 val. 

Registracija el. paštu: paneveziovkc@gmail.com

Tikybos mokytojų ir katechetų diena Krekenavoje

2023 m. rugpjūčio 18 d., Krekenavos Žolinės atlaiduose, vyks Mokslo metų pradžios šventė.

Maloniai kviečiame dalyvauti Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojus ir katechetus.

Kviečiame į BIBLINĖS SUAUGUSIŲ KATETECHEZĖS studijas

Šventasis Raštas nėra nei gyvenimo tiesų rinkinys, nei sena istorija, nei vien tik studijų objektas. Tai bendruomeniškai išgyvento, vėliau užrašyto ir nuolat peržvelgiamo patyrimo liudijimas.

Norint suprasti Šventąjį Raštą, reikia skaityti jį „ne nuo knygos pradžios, bet nuo patirties, kurios dėka atsirado ši knyga, pradžios“ (Tėvas Varillon).

Tikėjimo kelias atskleidžia mums, kad Šventajame Rašte užrašyta istorija yra ir mūsų istorija.

2023 m. rugsėjo 7 d. 17.30 val. Panevėžio vyskupijos Sielovados centre (Marijonų g. 24, I aukštas) pradedamos BIBLINĖS SUAUGUSIŲ KATECHEZĖS STUDIJOS.

Tai Švento Rašto kursas arba „4 tikėjimo pakopos“, kurių metu atpažįstami pamatiniai tikėjimo kelionės etapai.

„4 TIKĖJIMO PAKOPOS“

IŠĖJIMAS ir senosios religijos: perėjimas nuo mitologinio pasaulio prie biblinio tikėjimo, patyrus išlaisvinimą iš vergijos ir išgyvenus susitikimą su Kitu.

TREMTIS ir pranašai: Tikėjimas išmėginamas susidūrus su didžiosiomis imperijomis (Asirija, Babilonija, Persija, Graikija), patiriant persekiojimus, Dievo tylą.

JĖZUS: jo mokymas, stebuklai, kančia – jo Slėpinys.

BAŽNYČIA: Jėzaus Kristaus prisikėlimas, Šventosios Dvasios dovana, Švenčiausios Trejybės ir Bažnyčios slėpinys, Išganymo ženklai – sakramentai.

Susitikimų pobūdis

  • Skaidrių, muzikos ir poetinio teksto montažas, atliepiantis Šventojo Rašto žodį ir dvasią;
  • Trumpi mokymai;
  • Klausimai ir pasidalijimas;
  • Apmąstymas ir malda.

Kursas trunka 2 metus.

Susitikimai vyks kiekvieną ketvirtadienį, 17.30 val.

Dalyvio įnašas už pusmetį – 50 Eur. Šis mokestis neturi būti kliūtis dalyvauti katechezės kurse.

Užsiėmimus veda Zita Tručionienė ir Jurgita Mulokaitė de Moraes

Daugiau informacijos ir registracija: tel. +37069620935; paneveziovkc@gmail.com

Video darbų konkursas „TIKĖJIMAS IŠBANDYMUOSE – KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA“

2023 m. balandžio 4 d. – gegužės 29 d. Panevėžio vyskupijos katechetikos centras vykdė 9-12 klasių mokinių video konkursą  „TIKĖJIMAS IŠBANDYMUOSE – KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA“.

Konkurso dalyvių video darbus vertino vertinimo komisija. Atsižvelgiant į video darbų kriterijus vertinimo komisija išrinko tris geriausius darbus.

I vietą laimėjo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokinės (Rasa Blekaitytė, Liveta Šilinytė, Indrė Pyragaitė), kurios sukūrė grupinį video darbą ,,Kronikos“. Mokines konkursui ruošė tikybos mokytoja metodininkė Daiva Kuprionienė.

II vietą laimėjo Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos mokinės (Jokūba Levonaitė, Dovilė Čiučelytė, Dainora Aleknaitė, Ermina Jasiūnaitė), kurios sukūrė video grupinį darbą ,,Petras Plumpa – LKB kronikos bendradarbis ir kovotojas Pandėlio mokykloje“. Mokines konkursui ruošė tikybos mokytoja Eglė Glemžienė ir informacinių technologijų mokytoja Virginija Baltrukėnienė.

III vietą laimėjo Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus mokinės (Andrėja Skabliauskaitė, Brigita Valantinaitė), kurios sukūrė video grupinį darbą ,,Nepalaužtas tikėjimas“ . Mokines konkursui ruošė lietuvių kalbos mokytoja Marytė Valančienė.

Visi konkurso dalyviai ir laimėtojai buvo apdovanoti padėkomis, diplomais ir prizais.

Meninės fotografijos konkursas

2023 m. kovo 28 d. – balandžio 28 d. Panevėžio vyskupijos katechetikos centre vyko meninės fotografijos konkursas 5-8 kl. ,,Tikėjimo ženklai kasdienybėje“.

Nugalėtojai:

5-6 klasės

1 vieta – Markas Dovydėnas (6 kl.), Priešais Karalių, Rokiškio r. Pandėlio gimnazija (mokyt. Eglė Glemžienė)

2 vieta – Gerda Beriozovaitė  (6 kl.), Kai pradėjau tavimi tikėti, mano gyvenime nušvito šviesa…, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla (mokyt. Irena Jasiūnienė)

3 vieta – Karolina Miltenytė (6 kl.), Čekonių vartai, Anykščių Antano Vienuolio progimnazija (mokyt. Asta Striogienė)

Žiūrovų nominacija – Kajus Andriūnas (6 kl.), Aš tikiu..., Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija (mokyt. Sandra Pribušauskienė)

7-8 klasės

1 vieta – Aneta Markutė (7kl.), Jis prisikėlė!, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla (mokyt. Irena Jasiūnienė)

2 vieta – Urtė Aleksandravičiūtė (7kl.), Poilsis sugrįžus, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija (mokyt. Žydra Andrijauskienė)

3 vieta – Agilė Žiukaitė (8kl.), Dovana, Panevėžio rajono Dembavos progimnazija, (mokyt. Aldona Klebonaitė)

Žiūrovų nominacijos

  • Nojus Lisauskas (7kl.), Dievo kelias į mano širdį, mano kelias į Dievo širdį, Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija (mokyt. Rasita Rugieniūtė)
  • Tija Ivanauskaitė (7kl.). Vakaras su Rožiniu, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo –Vaižganto gimnazija (mokyt. Joana Gutmanienė)
  • Jovita Kazėnaitė (8kl.), Vienišas kryžius palaukėje, Pasvalio Lėvens  pagrindinės mokyklos Ustukių skyrius (mokyt. Inga Lapienė)
  • Aurika Kačerauskaitė (8kl.), Angelų šviesoje, Pasvalio Lėvens  pagrindinės mokyklos Ustukių skyrius (mokyt. Inga Lapienė)