2% parama

Visuomeninėms ir kai kurioms valstybinėms organizacijoms ir įstaigoms yra Įstatymu suteikta teisė gauti paramą iš valstybės biudžeto. Kam ir kokio dydžio parama bus suteikta priklauso ne nuo valstybės vadovų, bet nuo pačių dirbančių ir pajamų mokestį mokančių piliečių.

Mokesčio mokėtojas turi užpildyti FR0512(3) formą mokesčių inspekcijoje arba savo darbovietėje. Jos užpildymo ir pateikimo taisyklės čia pridedamos. Jūsų patogumui pridedame taip pat FR0512(3), kurią galima užpildyti namie ir pristatyti į vietinę mokesčių inspekciją.

Formos užpildymo bei pateikimo taisyklės čia.

Žemiau pateikiame reikalingus duomenis FR 0512(3) užpildymui, pagal formos atitinkamas grafas:

Mokestinis laikotarpis: 2019 m.

Paramos gavėjo identifikacinis numeris(kodas) 192074391

Paramos gavėjo tikslus pavadinimas: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras

Buveinės adresas: Marijonų 24, 35138-Panevėžys

Banko pavadinimas: Swedbankas

Banko kodas: 73000

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT707300010002382668

Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) – 2 proc. (t.y. visa galima  suma)

Užpildę ir pateikę šią formą vietinei mokesčių inspekcijai, Jūs nukreipsite savo sumokėto pajamų mokesčio 2 procentus kaip valstybės paramą mūsų įstaigai. Prašome, pasinaudokite šia valstybės suteikta teise skirti paramą ten, kur Jūsų manymu yra verta. Skirdami valstybės pinigus Panevėžio vyskupijos katechetikos centrui, Jūs paremsite sielovadinį darbą.

Primename, kad pajamų mokesčio 2 procentus už 2019-uosius metus užpildytą formą FR0512(3) turite atiduoti vietinei mokesčių inspekcijai iki 2020 metų gegužės 1 dienos.

Pasisakyti