Kvalifikacinis seminaras

Kvalifikacinis seminaras

2011 m. sausio 27 d. Kvalifikacinis seminaras: Mokinių vertybinių nuostatų, gebėjimų, supratimo bei kūrybiškumo ugdymas tikybos pamokoje, taikant atnaujintą mokymo medžiagą bei mokymo metodus (pirmoji diena).

Seminaro lektoriai: dr. kun. G. Jankūnas, 9 kl. vadovėlio, rengiamo spaudai, autorės, mok. D. Anskinienė ir S. Peleckaitė

Pasisakyti