Projektas Dievo Gailestingumo metams Panevėžio vyskupijos mokykloms ir parapijoms

Projektas Dievo Gailestingumo metams Panevėžio vyskupijos mokykloms ir parapijoms

Šventieji – Dievo Gailestingumo liudytojai

Projekto rengėjai: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, Panevėžio vyskupijos jaunimo centras, Panevėžio miesto ir rajono katalikų tikybos mokytojų metodinis būrelis.

Projekto vykdymo vieta: Projektas vyks Panevėžio vyskupijos mokyklose, vyskupijos parapijose ir Sielovados centre.

Projekto trukmė: sausio – birželio mėn.

Projekte dalyvauja: Panevėžio vyskupijos mokyklų 1-12 klasių mokiniai.

Mokytojai dalyvaujantys projekto veikloje, registruojasi iki 2010 m vasario 7d. el. paštu: pvkcentras@gmail.com

Numatytos keturios veiklos sekcijos:

I. Sekcija: PIEŠINIŲ, RAŠINIŲ, ESĖ KONKURSAS 1-12 klasių mokiniams: „Kas man yra Dievo gailestingumas?“.

Konkurso dalyviai susipažinę su šventųjų gyvenimo istorijomis, apmąsto, kaip Dievo gailestingumas pasireiškė jų gyvenimuose bei pasidalina savo patirtimi tema: „Kas man yra Dievo gailestingumas?“, perteikdami tai piešiniu, rašiniu ar esė.

Mokytojai 2011 m. vasario – kovo mėn. savo mokyklose, bendradarbiaudami su parapijomis, vykdo konkurso I-ąjį etapą.

Iki balandžio 11 d., atrinkus ne daugiau kaip po 3 geriausius darbus iš kiekvieno koncentro: I-II; III-IV; V-IV; VII-VIII; IX-X; XI-XII kl., pristatyti darbus į Panevėžio vyskupijos katechetikos centrą kartu su lydraščiu, kuriame būtų nurodyta: sąrašas darbų su mokinių vardais, pavardėmis, klasė bei mokinius konkursui parengusio mokytojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas.

II-asis etapas vyksta 2011 m. balandžio mėn. Sielovados centre.

II.  Sekcija: VIKTORINA 7-8 ir 9-10 klasių mokiniams: „Šventieji – Dievo gailestingumo liudytojai“.

Mokytojai 2011m. vasario – kovo mėn. savo mokyklose, bendradarbiaudami su parapijomis, vykdo viktorinos I-ąjį etapą (patys mokytojai pasirenka tinkamą būdą komandoms formuoti ir atrinkti).

Viktorinos II-asis etapas vyksta organizatorių nurodytuose dekanatų (miesto ir rajono) metodiniuose centruose arba mokyklose 2011 m. balandžio mėn.

III –ias viktorinos etapas vyksta 2011 m. gegužės-birželio mėn. Sielovados centre.

Viktorinos nuostatus ir kitą papildomą informaciją pateiksime mokytojams užsiregistravusiems iki vasario 7 d.

III. Sekcija: PROJEKTINĖ – PRAKTINĖ VEIKLA 5-6 klasių mokiniams: „Mano kelias į šventumą“.

Mokiniai savo mokykloje, parapijoje pasirenka įvairias veiklas (pvz. gerų darbų darymas, malda, savanoriška veikla), kuria bendrus plakatus, pristato pasirinktus šventuosius jaunesnių klasių mokiniams, kuria inscenizacijas pagal šventųjų gyvenimus ir vykdo panašią veiklą.

Mokyklas kviesime pasidalinti projektine – praktine veikla Sielovados centre gegužės mėn.

IV.  Sekcija: GIESMĖS, 1-12 klasių mokiniams: „Dieve, šlovinu Tavo gailestingumą“.

Mokiniai pasirenka giesmes apie Dievo gailestingumą ir jas mokosi. Sekmadieniais dalyvauja parapijos liturgijoje skelbdami Dievo gailestingumo metus. Gegužės-birželio mėn. Sielovados centre pristato giesmes projekto šventėje.

Projekto dalyviams siūlome vadovautis šių šventųjų gyvenimo liudijimais: Šv. Pranciškus Asyžietis, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, šv. Kazimieras, šv. Jonas Boskas, šv. Iganacas Lojola, šv. Augustinas, šv. Benediktas Nursietis, šv. Maksimilijonas Kolbė, šv. Joana Arkietė (Žana d‘Ark), šv. Kryžiaus Teresė Benedikta (Edita Štein), pal. Jurgis Frasatis, šv. ses. Faustina Kowalska, šv. Bernadeta Subiru.

Rekomenduojama literatūra:

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. LAIŠKAS DIEVO GAILESTINGUMO METŲ PROGA. Bažnyčios žinios, Nr. 1, 2011 sausio 15.

Stein, E. (1999). žydų šeimos gyvenimo: Editos Štein gyvenimas. Vaikystė ir jaunystė. Vilnius: Katalikų pasaulis.

Kowalska, F. M. (2005). Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje. Vilnius: Dialogo kultūros institutas.

Frassati, L. (2008). Pier Giorgio Frassati: gyvenimo dienos. Tiberiados bendruomenė.

Bulota, A., Benys, L. (1994). Šventųjų gyvenimai. Kaunas.

Lanzi, F., Lanzi, G. (2005). Šventieji globėjai ir jų simboliai. Vilnius: Alma litera.

Schuegraf, E. (2010). Dangiška virtuvė. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai.

Dalmases, C. (2001) Tėvas Ignacas. Vilnius: „Katalikų pasaulis“.

Tėvas Kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus (2000). Tavo meilė augo kartu su manimi. Vilnius: „Katalikų pasaulis“.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė (1995). Vienos sielos istorija, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai.

Rabikauskas, P. (1993). Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras. Vilnius/Kaunas: Lietuvių katalikų mokslo akademija.

Internetinis puslapis:

Religija. Liturginis kalendorius. Prieiga internetu http://www.bernardinai.lt/religija/liturginis_kalendorius

Pasisakyti