Kvalifikacinis seminaras

Kvalifikacinis seminaras

Kvalifikacinio seminaro tikybos mokytojams: Mokinių vertybinių nuostatų, gebėjimų, supratimo bei kūrybiškumo ugdymas tikybos pamokoje, taikant atnaujintą mokymo medžiagą bei mokymo metodus antroji diena vyks vasario 22 d. Seminarą ves Tiberiados bendruomenės broliai. Antros dienos seminaro tema: „Džiaugsmo ir vilties tema Biblijoje. Praktinė dalis: kaip pritaikyti bibliodramos elementus pamokoje?“

Pasisakyti