Popiežius Pranciškus aplankys Lietuvą rugsėjo 22-23 dienomis

 

2018 m. pasirengimo popiežiaus Pranciškaus vizitui gairės

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą.

Pasisakyti