BIBLINĖS SUAUGUSIŲ KATECHEZĖS KURSAS

Kursas vyks 2020 m. birželio 23-28 d. 10.00 – 16.00 val.

Šventasis Raštas nėra nei gyvenimo tiesų rinkinys, nei sena istorija, nei vien tik studijų objektas. Tai bendruomeniškai išgyvento, vėliau užrašyto ir nuolat peržvelgiamo patyrimo liudijimas.

Norint suprasti Šventąjį Raštą, reikia skaityti jį „ne nuo knygos pradžios, bet nuo patirties, kurios dėka atsirado ši knyga, pradžios“ (Tėvas Varillon).

Tikėjimo kelias atskleidžia mums, kad Šventajame Rašte užrašyta istorija yra ir mūsų istorija.

  • kad labiau pažintume Šventąjį Raštą
  • kad skaitytume jį su džiaugsmu
  • kad pamatytume jo aktualumą šiandien
  • kad dalytumės tikėjimu su kitais

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras (Marijonų g. 24, III aukštas)

Registracija iki birželio 19 d.: tel. 8-45 507793, +370 61436144 arba el. paštu: paneveziovkc@gmail.com

Pasisakyti