Kvalifikacinis seminaras ,,VARGAS MAN, JEIGU NESKELBČIAU EVANGELIJOS“

2020 m. rugpjūčio 26 – 27 d. vyks kvalifikacinis seminaras ,,Vargas man, jeigu neskelbčiau Evangelijos“.

Seminaras skirtas sielovadininkams, katechetams, rengiantiems vaikus Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, tikybos mokytojams ir grupių vadovams.

Seminaro lektoriai:

O. Valdemar Linke CP (Jėzaus Kristaus Kančios kongregacijos kunigas, biblistas. Habilituotas teologijos mokslų daktaras, dėsto Varšuvos teologijos universitete. Lenkijos biblijos draugijos narys. Metinio leidinio ,,Kryžiaus Žodis,, redaktorius, Jėzaus Kristaus Kančios kongregacijos vyresnysis ir mokslinių veikalų autorius).

Lešek Dembski (Tikybos, informatikos ir istorijos mokytojas. Dirbo visų kategorijų mokyklose. 1998-2006 metais metodinis patarėjas sielovadinėje katechezėje, o 2007-2018 metais pagrindinės mokyklos direktorius. Auklėjamosios programos ,,Gyvenimas ir meilė“ insrtuktorius. Pirmos gimnazinės klasės mokiniams pratybų autorius).

Seminaras vyks su vertimu į lietuvių kalbą.

Vieta: Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos namai (Gedimino g. 1, Kupiškis).

Seminaro programa akredituota Panevėžio pedagogų švietimo centre, todėl pedagogams bus išduodami pažymėjimai.

Registracija: www.semiplius.lt

Parapijų katechetams ir kitiems dalyviams registracija: paneveziovkc@gmail.com arba tel. 845 507792; 861436144

Visus maloniai kviečiame dalyvauti!

Pasisakyti