Leidiniai

VIDINIO GYVENIMO NUOTYKIS

Autorius: : T. Hernān Pereda CPCR

Knygelė ,,Vidinio gyvenimo nuotykis“, skirta pirmiausia visiems, nuoširdžiai ir atsidėjusiai ieškantiems Dievo, trokštantiems iš tiesų pažinti Jį, save ir kitus žmones, taip pat labiau suprasti visus mus įtraukiantį bendrystės santykį. Ši knygelė pravers rekolekcijų ir Dvasinių pratybų dalyviams kaip pagalbinė priemonė, padedanti geriau įsiminti kai kuriuos svarbius dalykus, ir kaip tam tikra rekolekcijų ar dvasinio dienoraščio forma.

DVD garso įrašas:

VIDINIO GYVENIMO NUOTYKIS Įvadas į savęs pažinimą ir susitikimą su kitais

1 tema. Susitikimas su savimi

2 tema. Kas esu?

3 tema. Susitikimas su kitais. 1 dalis

3 tema. Susitikimas su kitais. 2 dalis

4 tema. Širdies atvėrimas. 1 dalis

4 tema. Širdies atvėrimas. 2 dalis

4 tema. Širdies atvėrimas. 3 dalis

5 tema. Pilnatvė

Išleido: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2020

IŠ KOSMOSO Į GYVENIMĄ

Atraskime Velykas / Liturginiai metai / Gamta moko Biblijos

Autorius: T. Hernān Pereda CPCR

Šios mokomosios knygelės tikslas – Dievo žodį padaryti kuo suprantamesnį žmonėms, parodyti, kaip galima jį pritaikyti įvairiose gyvenimo srityse ir kaip jis visą mūsų gyvenimą suvienija į vieną darnią visumą.

Mokomosios medžiagos rinkinį sudaro:

Diskas CD-R Temų pristatymas su skaidrėmis (skirtas naudoti kurso metu)

Knygelė ,,Iš kosmoso į gyvenimą“

Diskas DVD.

Šis leidinys pirmiausia skirtas pastoracijos darbuotojams – kunigams, vienuoliams, vienuolėms ir įsipareigojusiems pasauliečiams. Tikimasi, kad jis padės Evangelijos žinios skleidėjams patiems ugdytis ir ugdyti kitus.

Išleido: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2020

TIKĖJIMO SLĖPINYS

Autorius: T. Hernān Pereda CPCR, Emilija Pérez Martínez

Šis įvadas į Eucharistiją priklauso kursų ciklui, kurio tikslas – padėti geriau suprasti sekmadienio šv. Mišias. juo siekiama suteikti tikintiesiems žinių, padėsiančių Eucharistiją švęsti sąmoningiau – ne vien būti bažnyčioje, bet iš tiesų dalyvauti ir išgyventi šį  Išganymo darbą.  Kursas skirtas niekuomet sistemiškai nesidomėjusiems šia tema, nesvarbu, kaip dažnai jie ateina į Mišias.

Mokomosios medžiagos rinkinį sudaro:

Diskas CD-R Temų pristatymas su skaidrėmis (skirtas naudoti kurso metu)

Knygelė ,,Tikėjimo slėpinys“

Diskas DVD.

Išleido: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2019

Praktinis Biblijos skaitymo įvadas

MANO RANKOSE – BIBLIJA

Biblija yra slėpininga, nes žmogus yra slėpinys, o dar didesnis slėpinys yra Dievas. Joje kalbama apie žmogų taip, kaip jį mato Dievas, ir apie Dievą, kokį Jį mato žmogus. Bet visų pirma kalbama apie dieviškąjį intymumą. (Hernān Pereda CPCR)

Kaip skaityti Bibliją?

Kaip buvo parašyta Biblija?

Kaip geriau suprasti bibliją?

Mokomosios medžiagos rinkinį taip pat sudaro CD-R, skirtas naudoti, kai kursą veda moderatorius, ir DVD, skirtas naudotis individualiai.

Išleido: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2017

Programa parapijai

Jaunuolių rengimo

Sutvirtinimo sakramentui

programa ir pedagoginės gairės

ŠVENTOJI DVASIA, ATEIK!

Programoje išdėstytų teminių susitikimų pagrindiniai šaltiniai – Dievo žodis ir Katalikų Bažnyčios katekizmas. Vienas pagrindinių programos principų – padėti jaunuoliams autentiškai išgyventi tikėjimo patirtį. Šiai patirčiai įgyti padės Emauso mokinių susitikimas su Kristumi, tai, ką jie patyrė keliaudami drauge su Juo. Rengiantis Sutvirtinimo sakramentui svarbu asmeniškai išgyventi tikėjimo etapus, per kuriuos pats Viešpats prisiartina ir leidžiasi atpažįstamas.

Parengė Zita Tručionienė

Išleido: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2016

ŠVENTOJI DVASIA, ATEIK!

Jaunuolių rengimo

Sutvirtinimo sakramentui

UŽDUOČIŲ KNYGELĖ

Užduočių knygelė padės jaunuoliui rengtis Sutvirtinimo sakramentui – keliauti drauge su Emauso mokinais, susitiktį Jėzų, su Juo užmegzti pokalbį ir asmeniškai išgyventi tikėjimo patirtį.

Parengė Zita Tručionienė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2016

2000 KRIKŠČIONYBĖS ISTORIJOS METŲ. BAŽNYČIOS ISTORIJOS PANORAMA

Pratarmė lietuviškajam Bažnyčios istorijos panoramos leidimui
Laiko suvokimas – ypač svarbi žmogaus sąmonės dalis. Pasaulio tautos nuo seno laiką suprato cikliškai, pvz., kaip metų tarpsnių kaitą, o vėliau skaičiuodavo nuo karaliaus valdymo pradžios iki jo mirties.
Žydai – Dievo Išrinktoji Tauta – buvo (ko gero) pirmieji, ėmę laiką suvokti linijiniu būdu, t. y. kaip prasidėjusį būties sukūrimu ir pasibaigsiantį Paskutiniuoju Teismu. Jėzaus Kristaus sekėjai – krikščionys – šią linijinę laiko sampratą perėmė ir perdavė visoms tautoms. Nuo tada, t. y. pirmųjų amžių, buvo svarbu žinoti ne tik Šventąją istoriją, t. y. biblinius įvykius, bet ir savo bendruomenės pradininką, jo įpėdinį, įpėdinio įpėdinį ir t. t. Tai leisdavo suprasti, ar tikras paskirą krikščionį pasiekęs tikėjimas, ar jis veda į Išganymą.
Didysis Naujosios Sandoros istorikas – evangelistas Lukas – ne tik kaip jo pirmtakas evangelistas Matas aprašė Kristaus gyvenimą ir veiklą, bet ir Jo mokinių – apaštalų – darbus. Vėlesni krikščionių istorikai, pradedant Euzebijumi Cezariečiu (IV a. pirmoji pusė), aprašė daugybę ankstyvųjų ir vėlesniųjų amžių Bažnyčios gyvenimo įvykių ir reiškinių, tad Jos kelionės pažinimo ištekliai naujaisiais laikais pasidarė neaprėpiami. Kita vertus, aprašymai reikalauja atidaus skaitymo, kuris, siekiant gerų rezultatų, yra nelengvas darbas, o sykį pradėjus – nevalia sustoti, nes Bažnyčios kelionės įsisąmoninimas nutruks, jos sampratą ims keisti pasaulietinė kultūra.
Kad Dievo Tautos keliai ir netgi paklydimai būtų akivaizdesni, bažnytinės istorijos žinovai ne tik rašo vadovėlius ar didesnės apimties veikalus, bet ir skelbia tam tikrus sąrašus, lenteles ar įvykių sekos išklotines. Tokie pagalbiniai veikalai padeda labiau suprasti ir įsisąmoninti Bažnyčios praeitį. Šis kun. H. J. Peredos Bulricho veikalas – 2000 krikščionybės istorijos metų. Bažnyčios istorijos panorama – vienas iš geriausių. Skaitytojo labui vertimą į lietuvių kalbą mūsų istorijos faktais papildė doc. dr. Liudas Jovaiša. Vis dėlto ne vienas ir ne keleri istorijos panoramos įrašai Lietuvos skaitytojui mažai suprantami, ar netgi visiškai nežinomi. Tai gali apsunkinti naudojimąsi veikalu, tačiau sykiu ir paskatinti domėtis giliau. Be to šį sunkumą galima išspręsti skaitant ir žiūrint ne visus duomenis iš eilės, o pasirenkant kuria nors spalva pateiktus faktus ar nurodytus reiškinius. Šitaip vieną ar kitą praeities atkarpą įsisąmoninus, verta aprėpti kito lygmens (kita spalva žymėtą) informaciją.
Labai svarbu pabrėžti, kad krikščionys, jų bendruomenės ir visa Bažnyčia nuo pradžių nebuvo ir negalėjo būti atsiskyrę nuo pasaulio. Šis norom nenorom veikė Bažnyčią, kartais iš esmės keisdavo Jos galimybes, bet niekada – Jos esmės. Krikščionį tai verčia pažinti ne vien tiesioginę Bažnyčios raidą, bet ir šios raidos išorinius veiksnius bei aplinkybes. Kun. H. J. Peredos Bulricho panorama teikia tokią perspektyvą: šalia Bažnyčios vystymosi driekiasi ir politinės raidos gija, o taip pat yra pateikti kitų religijų, civilizacijos ir kultūros, net ūkinio gyvenimo pasiekimų duomenys. Visi jie plečia istorinio pažinimo akiratį, o jų kūrybingo palyginimo galimybė kviečia praturtinti turimas žinias bei supratimą. Tereikia pasitelkti patikimą literatūrą, o gal pakaks ir e-tinklo išteklių.
Apibendrinant reikia pabrėžti, kad veikalas gali talkinti ne tik krikščionybės istorijos ar kurio nors praeities laiko tarpo pažinimui, bet ir, teologiškai mąstant, Išganymo istorijos gilesniam suvokimui.
Doc. dr. Artūras Grickevičius

Iš vokiečių kalbos vertė: Teresė Danguolė Šniūrevičienė.

Išleido: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2016

BIBLIJOS PANORAMA Dievo tautos Išganymo istorijaBIBLIJOS PANORAMA. Dievo tautos išganymo istorija

Pratarmė lietuviškajam Biblijos panoramos leidimui.
Šv. Rašto knygos byloja, kad Dievas kalbėjo žmonijai ne tik pasinaudodamas žmogumi, per kurį Jo žodis įgijo mums suprantamą prasmę, bet ir per įvairius istorinius įvykius, kurie išrinktajai tautai buvo nemažiau iškalbingas Dievo ženklas. Laiške žydams Dievo kalbėjimas apibendrintas pačioje pradžioje: „Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų.“ (Žyd 1,1–2) Dievo žodis įvairiose žmonijos gyvavimo epochose įgijo konkrečią išraišką ir tapo neatskiriama visuotinės žmonijos istorijos dalimi, tad nenuostabu, kad šio leidinio autorius tampriai susieja Šv. Rašto knygas su istoriniais įvykiais. Šis Biblijos panoramos vertimas į lietuvių kalbą prisideda prie gilesnio mūsų tautos Dievo žodžio suvokimo istoriniame ir kultūriniame kontekste, kurio negalima ignoruoti. Ši naujoji lietuviškoji Biblijos panorama pranoksta ankstesnę Istorinės Šventojo Rašto panoramos versiją tiek istoriniu detalumu, tiek Šv. Rašto įvykių ir personažų paaiškinimais. Tai puikiai apibendrinantis, moksliškai pagrįstas ir gerai subalansuotas leidinys, galintis būti parankine darbo priemone Lietuvos religijos-teologijos dėstytojams, studentams, tikybos mokytojams, katechetams ir visiems besidomintiems Šv. Raštu. Kadangi: „Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas“ (Žyd 4,12), tikiu, kad Biblijos panoramos teologinės įžvalgos padės Šv. Rašto skaitytojui geriau pajusti ir aktualizuoti jo poveikį asmeniniame gyvenime.
Kun. dr. Arvydas Kasčiukaitis

Iš prancūzų kalbos vertė: Kristina Rankelytė

Išleido: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2015

VAIKAI, ŠLOVINKIT DIEVĄ!

Tikėjimo pažadinimas (penkerių ir šešerių metų vaikams)

Dievas kiekvieno žmogaus norėjo kaip unikalaus asmens; nuo pat pirmosios jo gyvenimo akimirkos Jis pažįsta ir myli; ir jau tėviškai traukia prie savęs. Tad pirmasis ugdymo žingsnis – padėti vaikui išgirsti šį Dievo kvietimą ir padrąsinti laisvai atsiliepti. O norint artintis prie Dievo yra tik vienas kelias ir tik vienerios durys – Kristus.

Lydėti vaiką tikėjimo sužadinimo keliu – tai kartu su vaiku atverti Dievo žodį ir leisti, kad Dievo žodis aidėtų  vaiko širdyje visu savo tyrumu ir jo amžiui pritaikytu būdu. Ši knyga padės palengvinti vaikui Dievo Žodžio klausimąsi ir priėmimą.

Iš prancūzų kalbos vertė: Kristina Rankelytė.

Išleido: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2015

Spalvinimo knygelė vaikų tikėjimo pažadinimui 5 metų vaikams

VAIKAI ŠLOVINKIT DIEVĄ!

Ši knygelė atitinka nuoseklų katechezės kelią, pateiktą katecheto knygoje ,,Vaikai, šlovinkit Dievą!“. Spalvinimui siūlomi piešiniai išdėstyti pagal katechezės pokalbių temas.

Piešinių paprastumas dera su figūrėlėmis, naudojamomis per pokalbius. Šio rinkinio tikslas – palikti regimą išgyvento pokalbio pėdsaką. Be to, tokia veikla padės vaikui būti aktyviam ir įsisavinti išgirstą žinią.

Iš prancūzų kalbos vertė: Kristina Rankelytė

Išleido: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2015

Programa parapijvirselisai

Vaikų rengimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams 

NORIU GYVENTI PAS TAVE

Vaikų rengimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams programa, kurią siūloma taikyti vaikams, jau gavusiems pradinį katalikišką ugdymą mokykloje ar šeimoje.

Sudarė: Zita Tručionienė ir Rita Ratkevičiūtė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos Katechetikos centras, 2014.

virselis2Užduočių knygelė

Vaikų rengimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams 

NORIU GYVENTI PAS TAVE

Užduočių knygelė padės vaikams parapijoje besiruošiantiems Atgailos ir Eucharistijos sakramentams –  žengiant žingsnį link susitikimo su Jėzumi.

Parengė: Zita Tručionienė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos Katechetikos centras, 2015

virselis3

Vaikų rengimo Atgailos, arba Sutaikinimo, ir Eucharistijos sakramentams 

 Dvejų metų programa

PASILIKITE MANO MEILĖJE

Vaikų rengimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams dvejų metų programa, skirta taikyti vaikams, nelankiusiems tikybos pamokų ir neįgijusiems katalikų tikėjimo pagrindų.

Parengė: Zita Tručionienė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos Katechetikos centras, 2015

Vaikų ir paauglių programos

JAUNIEJI MISIONIERIAI (JAM)

įdiegimo gairės

Programą rekomenduojama diegti parapijose, palydint vaikus, priėmusius Pirmąją Komuniją, tikėjimo kelionėje.

Parengė Rasa Palaimaitė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos Katechetikos centras, 2014, 60 p.

Šv. Mišių knygelė

Skubėkime susitikti su Jėzumi!

Knygelė skirta vaikams, kurie nori atrasti Šv. Mišių liturgijos šventimo prasmę ir džiaugsmą. Ji bus puiki pagalbininkė tėveliams norintiems palydėti vaikus į susitikimą su Jėzumi Eucharistijoje. Taip pat siūlome ja naudotis ruošiant vaikus Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Sudarė: Zita Tručionienė ir Rita Ratkevičiūtė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos Katechetikos centras, 2014.

Šviesos vaikų giesmynėlis. Giesmės ir šlovinimo psalmės

Šviesos vaikų giesmynėlis. Giesmės ir šlovinimo psalmės. – Giesmių tekstai: Noëlle Le Duc, senosios lietuvių giesmės. – Muzika: kun. Patric Lemoine. – Dailininkė: Suzy Dumont. – Iš prancūzų kalbos vertė: s. Agnietė Širkaitė, Birutė Liuorytė-Gambus. – Giesmes aranžavo: Emilija Krikščiūnaitė, Birutė Liuorytė-Gambus. – Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2011, 48 p.

Skaityti daugiau...

Šviesos vaikų giesmynėlis papildo mokymą apie Dievo slėpinį, kurį pateikia nuoseklus katechezės kelias Ateik ir sek mane (Ateik ir sek mane. Nuoseklus katechezės kelias, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2010), skirtas ketverių – vienuolikos metų vaikų tikėjimo ugdymui.

Giesmynėlyje surinktos giesmės ir šlovinimo psalmės yra įrašytos į garso kasetes: Tave, Dieve, garbinu; Jėzaus vaikystė ir Jėzaus gyvenimas; Ateik, Šventoji Dvasia (Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2003). 

 Ateik ir sek mane
 Nuoseklus katechezės kelias

 Anne-Marie Le Bourhis, kun. Benoît Caulle

Trumpas katecheto vadovas

Iš prancūzų kalbos vertė Zita Tručionienė ir Irena Eglė Laumenskaitė
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai,
Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2010, 102 p.

Skaityti daugiau...

Šis trumpas katecheto vadovas, skirtas katechetams ir visiems vaikų tikėjimo ugdytojams, trokštantiems dalyvauti visuotinei Bažnyčiai patikėtoje evangelizacinėje misijoje. Taip pat ir tėvai galės rasti aiškias gaires, kaip lydėti savo vaikus tikėjimo kelyje.

Knygoje pateikiamas nuoseklus katechezės kelias pagal šiuos punktus:
Kvietimas mylėti. Dievo ir žmogaus santykio pagrindai. Tai pamatas, kuriuo katechetas visada gali remtis.
Evangelizacijos kelias. Biblijoje randamos dvasinės nuostatos, kurias ugdant atveriama širdis Dievo malonei. Nuoseklus katechezės įgyvendinimas, atsižvelgiant į vaikų amžių ir brandą.
Sekimas Kristumi. Biblinis kelias vedantis link Dievo, į susitikimą su Juo, kad su Jėzumi per Šventąją Dvasią gyventume Bažnyčioje.
Tikėjimo ir meilės mokykla. Praktiniai patarimai kaip perduoti tikėjimą ir kaip gyventi Susitikimu, kurį atveria katechezė.
Gyventi bendryste Bažnyčioje. Katechezė yra Bažnyčios gyvenimo šerdis. Turi būti nuolat kuriama skirtingų katechezės vietų (šeimos, mokyklos, bažnyčios) ir ją perduodančių asmenų bendrystė.

Šį vadovą reikia skaityti ir skaityti, norint atrasti katechezės turtus, kurie atsiskleidžia pamažu ir neša tikrą džiaugsmą.

Vaizdinės priemonės – biblinių figūrėlių rinkinys, naudojamas teminiuose pokalbiuose pagal katecheto knygą

„Vaikai, šlovinkit Dievą!“

Gyvenkite kaip šviesos vaikai

Pirmieji katechezės metai (septynerių – aštuonerių metų vaikams)

Anne-Marie Le Bourhis, kun. Benoît Caulle

Katecheto knyga

Iš prancūzų kalbos vertė Rita Petkevičiūtė ir Kristina Rankelytė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2010, 300 p.

Skaityti daugiau...

Ši pirmoji knyga Gyvenkite kaip šviesos vaikai skiriama katechetams ir visiems tikėjimo ugdytojams, dirbantiems su septynerių – aštuonerių metų vaikais. Tai puikus vaikų pedagogikos ir dvasinio palydėjimo vadovas. Pateikdama liturginį metų ciklą atitinkantį katechezės kelią, knyga siūlo tris etapus, vedančius į bendrystę su Kristumi:

  • Priimti Dievo meilę. Nuoseklus katechezės kelias pradedamas keletu Siracido knygos eilučių. Vaikai pažins pirmąsias apreiškimo apie Dievą ir žmogų tiesas, kurios davė pagrindą biblinei antropologijai. Paskui žvelgiama į Išganymo istoriją ir įsiklausoma į vyresniųjų tikėjimo brolių liudijimą, kaip jie atrado Dievą ir kaip asmeniškai atsiliepė į Jo kvietimą. Taip pačių vaikų gyvenimo istorija bus įtraukta į Išganymo istoriją ir taps jos dalimi.
  • Gyventi bendryste su Jėzumi. Skaitoma Evangelija pagal šv. Luką. Tai gailestingumo Evangelija. Katechetas Lukas padės vaikms pamažu atsiverti šiam dideliam slėpiniui. Paskui drauge su šv. Morkumi gilinamasi į Prisikėlimo slėpinį. Žvelgiama į Jėzų, „kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai“ (Kol 2,3)
  • Būti Bažnyčios vaiku ir veikti drauge su Šventąja Dvasia. Nagrinėjami pirmieji Apaštalų darbų knygos skyriai ir Bažnyčios gyvenimo pradžia. Vaikai pažins Šventosios Dvasios veikimą ir prisikėlusio Kristaus buvimą Bažnyčioje. Lydimi katecheto, jie pamažu atras savo vietą šiandienos Bažnyčioje.

Vaizdinės priemonės – biblinių figūrėlių rinkinys, naudojamas teminiuose pokalbiuose pagal katecheto knygą

„Gyvenkite kaip šviesos vaikai“.

Pasilikite mano meilėje

Antrieji katechezės metai (aštuonerių – devynerių metų vaikams)

Anne-Marie Le Bourhis, kun. Benoît Caulle

Katecheto knyga

Iš prancūzų kalbos vertė Kristina Rankelytė ir Zita Tručionienė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2011, 320 p.

Skaityti daugiau...

Knyga Pasilikite mano meilėje skiriama katechetams ir visiems tikėjimo ugdytojams, dirbantiems su aštuonerių – devynerių metų vaikais. Tai nuoseklaus katechezės kelio Ateik ir sek mane antrųjų metų knyga. Remdamasi liturginiu metų ciklu ji siūlo tris etapus, vedančius į bendrystę su Kristumi:

  • Priimti Dievo meilę. Šiame etape gilinamasi į maldą Tėve mūsų. Ji padės vaikams geriau pažinti Dievo ir gyvenimo kartu su Juo slėpinį, labiau suprasti žmogaus pašaukimą mylėti ir atsiverti gailestingajai meilei. Toliau gilinamasi į Išganymo istoriją. Toks kelias padės vaikams žengti į priekį, augti kaip krikščionims, geriau suprasti Įsikūnijimo prasmę ir didingumą.
  • Gyventi bendryste su Jėzumi. Skaitoma Evangelija pagal šv. Luką. Vaikų žvilgsnis kreipiamas į Jėzų – Mokytoją ir tobulą Pavyzdį. Taip kontempliuodami Jėzų, jie dar giliau ir tvirčiau su Juo susivienys.
  • Būti Bažnyčios vaiku ir veikti drauge su Šventąja Dvasia. Apaštalų darbų knyga parodo pirmosios krikščionių bendruomenės gyvenimą. Evangelisto Luko pateikti pirmosios krikščionių bendruomenės bruožai vaikams taps kvietimu išgyventi priklausymą Bažnyčios šeimai toje pačioje šviesoje ir su tokia pat jėga.

Vaizdinės priemonės -biblinių figūrėlių rinkinys, naudojamas teminiuose pokalbiuose pagal katecheto knygą

Pasilikite mano meilėje„.

Gyvenkite kaip šviesos vaikai

Vaiko knygelė (septynerių – aštuonerių metų vaikams)

Pagal katecheto knygą Gyvenkite kaip šviesos vaikai parengė Zita Tručionienė ir Rita Ratkevičiūtė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2010, 40 p.

Skaityti daugiau...

Vaiko knygelė Gyvenkite kaip šviesos vaikai parengta vadovaujantis katecheto knyga Gyvenkite kaip šviesos vaikai. Knygelėje pateikiamos  Šventojo Rašto nuorodos, malda, užduotys vaikams, spalvoti priedai užduotims atlikti.

Pasilikite mano meilėje

Vaiko knygelė (aštuonerių-devynerių metų vaikams)

Pagal Katecheto knygą Pasilikite mano meilėje (knyga rengiama spaudai) parengė Zita Tručionienė ir Rita Ratkevičiūtė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2010, 64 p.

Skaityti daugiau...

Vaiko knygelė parengta vadovaujantis katecheto knyga Pasilikite mano meilėje. Knygelėje pateikiamos Šventojo Rašto nuorodos, maldos, užduotys vaikams, spalvoti priedai užduotims atlikti.

 

 Eucharistija

Yolaine Schmeltz

Iš prancūzų kalbos vertė Zita Tručionienė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos Katechetikos centras, 2008, 60 p.

Skaityti daugiau...

Ei! Ar jaučiate Dievo alkį? Ar trokštate Jį pažinti? Ši knygelė, skirta visiems: dideliems ir mažiems, dalyvaujantiems Eucharistijoje ir ne. Kiekvienas knygelę gali skaityti ir leisti būti užkalbinamas, keliauti jos puslapiais ir spalvinti… kad nušvistų mūsų širdies akys! Knygele nesiekiama paaiškinti, kas yra Šventos Mišios… Mišios visada liks slėpiniu. Paprasčiausiai ji pakvies tik sutelkti klausiantį žvilgsnį, nes slėpinys regimas tik širdimi. Nes Šventos Mišios yra tai, kas gyvenime gražiausia, stipriausia, svarbiausia!

Atskleisti Šventąją Dvasią, kuri teikia gyvybę

Boiteau, M. N.

 

Iš prancūzų kalbos vertė Petras Kimbrys

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos Katechetikos centras, 2002, 240 p.

Skaityti daugiau...

Kaip pažinti ar patirti Šventosios Dvasios buvimą ir jos veikimą? Ar galima to tikėtis neišėjus mokyklos tų, kurie leidosi pagaunami Dvasios? Jie gilinosi į Šventąjį Raštą, giedojo jos šviesą ir gyvenimą, jos galybės – Meilės – grožį. Jie nešė savo amžininkams Šventąjį Raštą, norėdami atskleisti tikrąją jo prasmę. Pasiklausykime jų!

Šiame rinkinyje išgirsime Dvasios giedotojus. Čia pateikti tekstai apie Šventąją Dvasią, rašyti Bažnyčios šventųjų, mokytojų ir ganytojų nuo pirmųjų amžių iki mūsų dienų. Kaip tas „Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu“ (Mt 13, 52), iš Tradicijos lobyno mes pasisemsime seno ir naujo savo džiaugsmui, Dievo šlovei ir pasaulio išganymui, nes šauktis Dvasios – tai leistis apkabinamam trejybinės meilės visiems žmonėms.

Sutvirtinimas

Dovanos sakramentas

Menthiere, G.

Iš prancūzų kalbos vertė Edita Janulevičiūtė

Vilnius: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2000, p. 152

Skaityti daugiau...

Giullaume de Menthière pristato išsamią teologinę studiją apie Sutvirtinimo sakramentą.

Kada Sutvirtinimas tapo tikras, nuo Krikšto skirtingas sakramentas?

Ką simboliškai reiškia patepimas aliejumi, rankų uždėjimas, patapšnojimas?

Krikštas ar Sutvirtinimas suteikia Šventąją Dvasią?

Kurio amžiaus asmenims siūlyti šį sakramentą? Kaip jam pasirengti? Kaip jį švęsti? –

Į šiuos klausimus pajėgsime atsakyti, jeigu gerai suvoksime trijų įkrikščioninimo sakramentų vienovę.

Išryškinti įkrikščioninimo vienovę – tai vienas iš nuolatinių Mokančiosios Bažnyčios reikalavimų nuo Vatikano II Susirinkimo. Naujausias suaugusiųjų įkrikščioninimo Apeigynas tą labai puikiai iliustruoja: nebegalima krikštyti suaugusiojo, nesuteikiant jam tuoj pat Sutvirtinimo ir Eucharistijos. Istorinė, liturginė ir teologinė Sutvirtinimo sakramento apžvalga rodo šios vienovės vertę bei svarbą. Ją pajutę, imame dėkoti už nuostabų Išganymo darbą, kuris, sakramentų galia veikdamas nuo gimimo iki brandaus amžiaus per visą augimo laiką, pastato žmogų ant kojų. Žmogus pasidaro pajėgus visiškai laisvai aukotis, sekdamas Jėzumi, savo Viešpačiu ir Mokytoju.

Knyga išversta į lietuvių kalbą, atveria galimybę naujai suvokti įkrikščioninimo vienovę ir visumos vertę.

Rengimas Sutvirtinimo sakramentui

Programa

Tručionienė, Z.

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2006, p. 16

Skaityti daugiau...

Rengiant vaiką Sutaikymo ir Eucharistijos sakramentams, padedama jam atsiverti Dievo malonei, gautai Krikšto sakramentu, atskleidžiami šios malonės vaisiai, maldoje jis įgyja susitikimo su Dievu patirtį. Krikšto malonė augs ir skleisis augant pačiam vaikui ir bręstant jo tikėjimui.

Sutvirtinimo sakramento katechezė perima šio meilės dialogo su Dievu patirtį, siekiant padėti paaugliui suprasti, kad Dievas yra mūsų gyvenimo tikslas – mes esame sukurti, kad jį pažintume ir mylėtume. Sutvirtinimo sakramentas būtinas Krikšto malonei užbaigti, praturtinti jį ypatinga Šventosios Dvasios jėga: Sutvirtinant įvyksta pilnutinis Šventosios Dvasios išliejimas, kaip buvo ji kadaise išlieta apaštalams Šventosios Dvasios dieną (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1275).

Paauglio tikėjimas trapus. Jis gyvena prieštaravimų perpildytame gyvenime, trokšta būti laisvas ir nepriklausomas. Sutvirtinimo sakramento katechezės brandins krikščionyje gimusią Dievo vaiko laisvę, Šventosios Dvasios dovanos įgalins jaunimą augti Tikėjime, Viltyje ir Meilėje.

Noriu gyventi pas tave

Rengimas Eucharistijos ir Sutaikymo sakramentams

Knyga katechetams ir tėvams

Bagnol, M. ir katechetų grupė

Vilnius: „Logos“ leidykla, 1999, p. 143

Skaityti daugiau...

„Ši knyga veda prie lobio. Lobis – tai pats Jėzus. Ši knyga veda pas bičiulį. Bičiulis – tai pats Jėzus“.

Iš Jėzaus bičiulystės lobyno ši knyga iškelia dvi itin brangias dovanas: Jėzaus atleidimą ir Jėzaus  Eucharistiją. Vaikai ir suaugusieji suvokia, kad visi mūsų tikėjimo slėpiniai skirti vaikams; visas Jėzus yra jų, nes Dievo karalystė priklauso panašiems į juos.

Noriu gyventi pas tave

Vaikų rengimas Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams

Programa

Tručionienė, Z., Žostautaitė, L.

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2003, p. 40

Skaityti daugiau...

.

Noriu gyventi pas tave

Vaikų rengimo Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams užduočių knygelė

Tručionienė, Z., Žostautaitė, L.

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2006 m., p. 120

Skaityti daugiau...

Knygelėje pateikiamos Šv. Rašto teksto nuorodos, užduotys, padėsiančios gyventi pagal Dievo žodį bei maldos.

Noriu gyventi pas tave

Maldynėlis vaikams

Ratkevičiūtė, R.

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2006, p. 28.

Skaityti daugiau...

Maldynėlio struktūra:

Ką reiškia melstis?

Malda prieš Šventąsias Mišias

Šventosios Mišios

Malda po Šventųjų Mišių

Malda prieš Komuniją

Malda po Komunijos

Malda prieš išpažintį

Malda po išpažinties

Sąžinės patikra

Išpažinties eiga

Tėvų palaiminimas vaikams

Mylėti Bažnyčią

Popiežiaus gavėnios rekolekcijos

Schönborn, C.

Iš vokiečių kalbos vertė Gediminas Žukas

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centas, 2005, p. 168

Skaityti daugiau...

Knygos „Mylėti Bažnyčią“ tekstai atsirado po rekolekcijų, kurias arkivyskupas C. Schönbornas vedė 1996 m. vasario mėn. Vatikane. Rekolekcijose dalyvavo ir Šventasis Tėvas. Penkiuose knygos skyriuose mąstoma apie Bažnyčią kaip tikinčiųjų gyvenimo bendrystę su Jėzumi Kristumi.

Tikintiesiems pateikiama meditacinė ekleziologija apie tai, ką Bažnyčia kalba apie save ir kas žinoma iš Rašto bei tradicijos.

Kaip atsvarą fatališkoms dabarties tendencijoms ir plačiai pasklidusiam netikrumui dėl Bažnyčios būties ir misijos  arkivyskupas Schönbornas pateikia tikėjimo tiesas apie Bažnyčią, išreiškia jas aiškiai ir preciziškai.Tai tikslus dabartinės situacijos apibrėžimas, primenantis Bažnyčios misiją ir žodžiais išsakantis tikinčiųjų bei kunigų pašaukimą žvelgiant į trečiąjį mūsų laikmečio tūkstantmetį.

Palestina Jėzaus laikais  Žemėlapis

Išmatavimai 59×83 cm ir 21×29,6 cm

Panevėžio vyskupijos katechetikos centras,
Lietuvos katechetikos centras (2009).

Skaityti daugiau...


Žemėlapyje pateikta Palestina Jėzaus laikais, svarbiausių Jėzaus gyvenimo įvykių chronologija ir Šventojo rašto nuorodos.

„Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias ligas ir negales“ (Mt 9,35). Kaip liudija evangelijų tekstai, Jėzus iš tiesų daug keliavo. Nors Palestina nebuvo didelė, bet dėl kalnuotų jos vietovių kelionės kartais tapdavo žymiai ilgesnės ir labiau varginančios. Keliaujant, pavyzdžiui, iš Nazareto į Betliejų reikėjo įveikti apie 200 km.