Knygynas

Vyskupijos katechetikos centro padalinys yra Panevėžio katechetikos centro knygynas, kuriame prekiaujama religine literatūra.

      

Viešoji Įstaiga Panevėžio katechetikos centro knygynas
Marijonų 24, 35138 Panevėžys
į. k. 148398814
A.s. Nr. LT707300010002383735

el.p. pvkcknygynas@gmail.com 

Panevėžio vyskupijos katechetikos cento knygyne galima įsigyti:

katekizmų, kalendorių, žinynų

maldynų ir maldaknygių

periodinių leidinių

Šventųjų Raštų

bei kitų religinio turinio knygų.

 

2017 m.

 

sausio mėnesio naujienos