Rekolekcijų savaitgalis „Kalėdų Evangelija“

 

 

 

 

 

 

Panevėžio vyskupijos katechetikos centras

kviečia į REKOLEKCIJŲ SAVAITGALĮ „Kalėdų Evangelija“

Lapkričio 15–17 d., Truskavoje

Pradžia: penktadienį 18.00 val.

Pabaiga: sekmadienį 13.00 val.

Rekolekcijas veda kun. Miroslav Anuškevič ir Kristina Rankelytė

REGISTRUOTIS kviečiame IKI lapkričio 13 d.

Tel.: (45) 507796,  arba el. paštu: paneveziovkc@gmail.com

Rekolekcijų skelbimas-plakatas

Kvalifikacinis seminaras „Muzika krikščionybėje: dviejų tūkstančių metų istorija, kultūra, religinė išraiška“

Š. m. lapkričio 13 d. ir lapkričio 28 d. Panevėžio vyskupijos sielovados centre vyks kvalifikacinis seminaras „Muzika krikščionybėje: dviejų tūkstančių metų istorija, kultūra, religinė išraiška“.

Seminarą veda kun. dr. Vilius Sikorskas

Seminarų pradžia 10 val.

Maloniai kviečiame!

Kvalifikacinis seminaras „Kad mokytis būtų gera“

Š.m. spalio 11 d. (penktadienį) Panevėžio vyskupijos sielovados centre (Marijonų g. 24) vyks kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams „Kad mokytis būtų gera“.

Seminarą veda Šiaulių vyskupijos katechetikos centro vadovė, tikybos mokytoja ekspertė Danutė Kratukienė.

Seminaro pradžia 10 val.

Dalyvio mokestis 30 Lt.

Kviečiame dalyvauti tikybos mokytojus.

 

Šventojo Rašto kursas

Panevėžio vyskupijos Sielovados centre (Marijonų 24) tęsiamas Šv. Rašto kursas: Senojo Testamento antroji dalis: Tremtis – Dievo tyla. Pranašai.

Pirmas susitikimas 2013 m. spalio 9 d. 17.30 val., antras – 23 d. (toliau – kas antrą trečiadienį) .

Kviečiame lankiusius pirmąją kurso dalį, taip pat laukiame ir naujų dalyvių.

Naujų mokslo metų pradžios šventė

 2013 rugpjūčio 27 d.

Šventės programa

9.00 – Registracija (Marijonų g. 24)

9.30 – Švč. Sakramento adoracija Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Marijonų) koplyčioje

10.00 – Šv. Mišios Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje

Šv. Mišias aukoja vysk. Lionginas Virbalas

11.30 – 12.20 – Vyskupijos tikybos mokytojų susitikimas su vysk. L. Virbalu

Kanoninių siuntimų įteikimas

12.30 – Pietūs (Sielovados centro kieme)

13.30 – Naujų mokymo priemonių pristatymas ir aptarimas

5 klasės vadovėlio autorė G. Dobikaltienė

14.30 – 16.00 – PVKC veiklos bei seminarų pristatymas ateinantiems mokslo metams

Tikėjimo metų šventimas dekanatuose. Kiti einamieji klausimai.

 Maloniai kviečiame dalyvauti tikybos mokytojus.

Rodomas puslapis 20 iš 28« Pirmas...10...1819202122...Paskutinis »