Kvalifikacinis seminaras „Kad mokytis būtų gera“

Š.m. spalio 11 d. (penktadienį) Panevėžio vyskupijos sielovados centre (Marijonų g. 24) vyks kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams „Kad mokytis būtų gera“.

Seminarą veda Šiaulių vyskupijos katechetikos centro vadovė, tikybos mokytoja ekspertė Danutė Kratukienė.

Seminaro pradžia 10 val.

Dalyvio mokestis 30 Lt.

Kviečiame dalyvauti tikybos mokytojus.

 

Šventojo Rašto kursas

Panevėžio vyskupijos Sielovados centre (Marijonų 24) tęsiamas Šv. Rašto kursas: Senojo Testamento antroji dalis: Tremtis – Dievo tyla. Pranašai.

Pirmas susitikimas 2013 m. spalio 9 d. 17.30 val., antras – 23 d. (toliau – kas antrą trečiadienį) .

Kviečiame lankiusius pirmąją kurso dalį, taip pat laukiame ir naujų dalyvių.

Naujų mokslo metų pradžios šventė

 2013 rugpjūčio 27 d.

Šventės programa

9.00 – Registracija (Marijonų g. 24)

9.30 – Švč. Sakramento adoracija Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Marijonų) koplyčioje

10.00 – Šv. Mišios Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje

Šv. Mišias aukoja vysk. Lionginas Virbalas

11.30 – 12.20 – Vyskupijos tikybos mokytojų susitikimas su vysk. L. Virbalu

Kanoninių siuntimų įteikimas

12.30 – Pietūs (Sielovados centro kieme)

13.30 – Naujų mokymo priemonių pristatymas ir aptarimas

5 klasės vadovėlio autorė G. Dobikaltienė

14.30 – 16.00 – PVKC veiklos bei seminarų pristatymas ateinantiems mokslo metams

Tikėjimo metų šventimas dekanatuose. Kiti einamieji klausimai.

 Maloniai kviečiame dalyvauti tikybos mokytojus.

Tikybos mokytojų ir katechetų diena Krekenavos atlaiduose

2013 m. rugpjūčio 14-21 d.

Didieji Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidai Krekenavos Mažojoje Bazilikoje.

Rugpjūčio 16 d. kunigų, pašvęstojo gyvenimo, zakristijonų, vargonininkų, patarnautojų, sielovados darbuotojų, katechetų diena.

Kviečiame vyskupijos tikybos mokytojus ir parapijų katechetus dalyvauti  12 val. Šv. Mišiose. Po Šv. Mišių – agapė. Dalinsimės atsivežtomis vaišėmis.

Katechezės seminaras „Ateik ir sek mane“

2013 m. liepos 12-14 d. katechezės seminaras „Ateik ir sek mane“, skirtas 5 – 11 metų amžiaus vaikų nuosekliam katalikškam ugdymui ir ikisakramentinei katechezei.

Vieta: Šv. Jono Teologo vienuolyne (Antakalnio g. 27, Vilnius)

Seminaro pradžia: 12 d.  10 val. (registracija ir apgyvendinimas: nuo 9.00 val.)

Seminaro lektoriai: Apaštalinis nuncijus arkivysk. Dr. Luigi Bonazzi, Notre Dame de Vie Instituto nariai:  kun. Benoit Caulle, Emmanuelle Bonhomme, Marie Fortin, Philipe Lefebvre ; Strasbūro vyskupijos pastoracijos darbuotoja Elisabeth Clément, kun. Andris Kravalis (Latvija) ir kun. Mindaugas Kučinskas

Seminarą rengia: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras bei Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų bendradarbiai.

Dalyvauti kviečiame kunigus, katechetus, tikybos mokytojus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, šeimas. Šeimos gali atvykti su vaikais (nuo 5 m. amžiaus).

Seminaro dalyvio mokestis – 150Lt (apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos, padalomoji medžiaga ir kt.)

Vaikams bus numatyta atskira programa (vadovė s. Marta Marija, Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacija).

Registracija iki birželio 28 d. el. paštu: pvkcentras@gmail.com, prašome užpildyti dalyvio anketą.

Seminaro programa.

Rodomas puslapis 20 iš 28« Pirmas...10...1819202122...Paskutinis »