Naujų mokslo metų pradžios šventė

 2013 rugpjūčio 27 d.

Šventės programa

9.00 – Registracija (Marijonų g. 24)

9.30 – Švč. Sakramento adoracija Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Marijonų) koplyčioje

10.00 – Šv. Mišios Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje

Šv. Mišias aukoja vysk. Lionginas Virbalas

11.30 – 12.20 – Vyskupijos tikybos mokytojų susitikimas su vysk. L. Virbalu

Kanoninių siuntimų įteikimas

12.30 – Pietūs (Sielovados centro kieme)

13.30 – Naujų mokymo priemonių pristatymas ir aptarimas

5 klasės vadovėlio autorė G. Dobikaltienė

14.30 – 16.00 – PVKC veiklos bei seminarų pristatymas ateinantiems mokslo metams

Tikėjimo metų šventimas dekanatuose. Kiti einamieji klausimai.

 Maloniai kviečiame dalyvauti tikybos mokytojus.

Tikybos mokytojų ir katechetų diena Krekenavos atlaiduose

2013 m. rugpjūčio 14-21 d.

Didieji Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidai Krekenavos Mažojoje Bazilikoje.

Rugpjūčio 16 d. kunigų, pašvęstojo gyvenimo, zakristijonų, vargonininkų, patarnautojų, sielovados darbuotojų, katechetų diena.

Kviečiame vyskupijos tikybos mokytojus ir parapijų katechetus dalyvauti  12 val. Šv. Mišiose. Po Šv. Mišių – agapė. Dalinsimės atsivežtomis vaišėmis.

Katechezės seminaras „Ateik ir sek mane“

2013 m. liepos 12-14 d. katechezės seminaras „Ateik ir sek mane“, skirtas 5 – 11 metų amžiaus vaikų nuosekliam katalikškam ugdymui ir ikisakramentinei katechezei.

Vieta: Šv. Jono Teologo vienuolyne (Antakalnio g. 27, Vilnius)

Seminaro pradžia: 12 d.  10 val. (registracija ir apgyvendinimas: nuo 9.00 val.)

Seminaro lektoriai: Apaštalinis nuncijus arkivysk. Dr. Luigi Bonazzi, Notre Dame de Vie Instituto nariai:  kun. Benoit Caulle, Emmanuelle Bonhomme, Marie Fortin, Philipe Lefebvre ; Strasbūro vyskupijos pastoracijos darbuotoja Elisabeth Clément, kun. Andris Kravalis (Latvija) ir kun. Mindaugas Kučinskas

Seminarą rengia: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras bei Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų bendradarbiai.

Dalyvauti kviečiame kunigus, katechetus, tikybos mokytojus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, šeimas. Šeimos gali atvykti su vaikais (nuo 5 m. amžiaus).

Seminaro dalyvio mokestis – 150Lt (apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos, padalomoji medžiaga ir kt.)

Vaikams bus numatyta atskira programa (vadovė s. Marta Marija, Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacija).

Registracija iki birželio 28 d. el. paštu: pvkcentras@gmail.com, prašome užpildyti dalyvio anketą.

Seminaro programa.

Baigiamoji viktorina, skirta Tikėjimo metams

Š.m. gegužės 28 d. 11 val., Panevėžio vyskupijos katechetikos centre (Marijonų g. 24), vyks Tikėjimo metams skirto projekto: „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis kelyje mums kalbėjo“ (Lk 24, 32), baigiamoji viktorina 1–11 kl. mokiniams „Jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų“ (Lk 24, 31). Viktorinos programa.

Seminaras

2013 m. balandžio 26 d. 10.00 val. kvalifikacinis seminaras:„Krikščioniško paveldo integracija į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Kristaus žengimas į dangų. Sekminės“(III – oji diena). Seminaras skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. Seminaro lektorius kun. Miroslaw Anuškevič. Gerąja patirtimi dalinasi Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio–darželio, Panevėžio lopšelio–darželio „Gintarėlis“ ir Panevėžio lopšelio–darželio „Vaivorykštė“ pedagogai. Pedagoginę praktiką veda Z. Tručionienė ir E. Juršaitė.

Rodomas puslapis 22 iš 29« Pirmas...10...2021222324...Paskutinis »