Dokumentai

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Vaikų ir jaunuolių ruošimo Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams gairės
Vaikų ir Jaunuolių rengimo sakramentams gairės
Popiežiaus Jono Pauliaus II Apaštališkasis paraginimas Catechesi Tradendae

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/ap_paraginimai/catechesi-tradendae.html

Bendrasis Katechezės vadovas

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/vadovai/bendrasis-katechezes-vadovas.html

Gairės tikybos mokymui ir parapinei katechezei diferencijuoti

http://www.lcn.lt/bzinios/bz0307/307dok1.html

Panevėžio vyskupo aplinkraštis DĖL PARAPIJINĖS KATECHEZĖS

atsisiųsti dokumentą

Parapinės-katechezės-duomenų-lentelė 2018