Dokumentai

 
  • Lietuvos Vyskupų Konferencijos Vaikų ir jaunuolių ruošimo Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams gairės atsisiųsti 
  • Popiežiaus Jono Pauliaus II Apaštališkasis paraginimas Catechesi Tradendae atsisiųsti
  • Bendrasis Katechezės vadovas atsisiųsti
  • Gairės tikybos mokymui ir parapinei katechezei diferencijuoti atsisiųsti
  • Panevėžio vyskupo aplinkraštis DĖL PARAPIJINĖS KATECHEZĖS atsisiųsti