Nuosekli ikisakramentinė vaikų katechezė

„Katechezė, skirtingai nuo pirmojo atsivertimą žadinančio Evangelijos skelbimo, ypatinga tuo, kad siekia subrandinti jau esamą tikėjimą, išauklėti tikrą Kristaus mokinį, padėti giliau ir nuodugniau pažinti Jėzaus Kristaus Asmenį bei Jo mokymą, Dievo planu, kurį Jis norėjo apreikšti, Jo kvietimu, kuriuo Jis kreipiasi į kiekvieną, Karalystę, kurią jis nori šiame pasaulyje sukurti su Jį tikinčiųjų „mažąja kaimene“ ir kuri bus baigta tiktai amžinybėje“ Plg. CT 35.

Tačiau dažnai, kūdikystėje pakrikštytas vaikas lanko parapijos katechezę – rengiamas sakramentams, prieš tai mažai ką apie tikėjimą girdėjęs, nepatyręs asmeniško susitikimo su Dievu, neturintis Bažnyčios kaip bendruomenės, kurios tikėjimas gaivinamas sakramentais, patirties.

Taigi reikalinga vaikų „katechezė, kurios tikslas – organiškai įvesti vaiką į Bažnyčios gyvenimą ir parengti jį sakramentų šventimui: tai didaktinė katechezė, tačiau skirta tikėjimo liudijimui; pradinė, bet ne fragmentiška, nes jos paskirtis – atskleisti visas pagrindines tikėjimo tiesas ir jų poveikį moraliniam bei religiniam vaiko gyvenimui; kad katechezė neliktų vien mokymas, ji turi atverti sakramentų prasmę ir priimamų sakramentų gyvybingumą bei džiaugsmą būti Kristaus liudytoju savo aplinkoje“ (plg. CT, 37).

Šiam tikslui siekti, būtina „pradinė, bet ne fragmentiška katechezė“, kitais žodžiais tariant, ikisakramentinė katechezė. Jos turinys pateikiamas nuoseklios katechezės „Ateik ir sek mane“ katechetinėje-pedagoginėje medžiagoje. Ją sudaro:

Trumpas katecheto vadovas

Ateik ir sek mane

Nuoseklus katechezės kelias

Anne-Marie Le Bourhis, kun. Benoît Caulle

Trumpas katecheto vadovas

Iš prancūzų kalbos vertė Zita Tručionienė ir Irena Eglė Laumenskaitė

Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2010, 102 p.

Katecheto knyga (pirmiesiems katechezės metams)

Gyvenkite kaip šviesos vaikai

Pirmieji katechezės metai (septynerių – aštuonerių metų vaikams)

Anne-Marie Le Bourhis, kun. Benoît Caulle

Katecheto knyga

Iš prancūzų kalbos vertė Rita Petkevičiūtė ir Kristina Rankelytė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2010, 300 p.

Vaiko knygelė (pirmiesiems katechezės metams)

Gyvenkite kaip šviesos vaikai

Vaiko knygelė (septynerių – aštuonerių metų vaikams)

Pagal katecheto knygą Gyvenkite kaip šviesos vaikai parengė Zita Tručionienė ir Rita Ratkevičiūtė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2010, 40 p

Katecheto knyga (antriesiems katechezės metams)

Pasilikite mano meilėje

Antrieji katechezės metai (aštuonerių – devynerių metų vaikams)

Anne-Marie Le Bourhis, kun. Benoît Caulle

Katecheto knyga

Iš prancūzų kalbos vertė Kristina Rankelytė ir Zita Tručionienė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2011, 320 p.

Vaiko knygelė (antriesiems katechezės metams)

Pasilikite mano meilėje

Vaiko knygelė (aštuonerių-devynerių metų vaikams)

Pagal Katecheto knygą Pasilikite mano meilėje (knyga rengiama spaudai) parengė Zita Tručionienė ir Rita Ratkevičiūtė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2010, 64 p.

Pedagoginė vaizdinė medžiaga (atsisiųsti .ppt formatas).