Vaikų rengimas Sutvirtinimo sakramentui

„Į krikščionybę įveda tys sakramentai: Krikštas, kuris yra naujo gyvenimo pradžia; Sutvirtinimas, kuris tą gyvenimą sustiprina; Eucharistija, kuri maitina mokinį Kristaus Kūnu ir Krauju, kad jis taptų kaip Kristus“ Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1275.

Krikštu gimstama naujam gyvenimui. Jis mus padaro Kristaus Kūno nariais, įjungia į Bažnyčią, atveria Švenčiausiosios Trejybės pašvenčiamajai malonei, kuri padeda mums tikėti į Dievą, Juo viltis ir Jį mylėti. Mes tampame Šventosios Dvasios šventove. Gavę įsūnystės dvasią, esame mylimi Jo Sūnuje, Jėzuje Kristuje.

Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentų katechezėje padedama atsiverti Dievo malonei, gautai Krikšto sakramentu – atskleidžiami šios malonės vaisiai. Krikšto malonė auga ir skleidžiasi augant pačiam vaikui ir bręstant jo tikėjimui.

„Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuris suteikia Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ KBK 1316.

 

Rengimo Sutaikinimo sakramentui katechetinė – pedagoginė medžiaga:

 

Programa parapijai

Jaunuolių rengimo

Sutvirtinimo sakramentui

programa ir pedagoginės gairės

ŠVENTOJI DVASIA, ATEIK!

Programoje išdėstytų teminių susitikimų pagrindiniai šaltiniai – Dievo žodis ir Katalikų Bažnyčios katekizmas. Vienas pagrindinių programos principų – padėti jaunuoliams autentiškai išgyventi tikėjimo patirtį. Šiai patirčiai įgyti padės Emauso mokinių susitikimas su Kristumi, tai, ką jie patyrė keliaudami drauge su Juo. Rengiantis Sutvirtinimo sakramentui svarbu asmeniškai išgyventi tikėjimo etapus, per kuriuos pats Viešpats prisiartina ir leidžiasi atpažįstamas.

Parengė Zita Tručionienė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2016

 

ŠVENTOJI DVASIA, ATEIK!

Jaunuolių rengimo

Sutvirtinimo sakramentui

UŽDUOČIŲ KNYGELĖ

Užduočių knygelė padės jaunuoliui rengtis Sutvirtinimo sakramentui – keliauti drauge su Emauso mokinais, susitiktį Jėzų, su Juo užmegzti pokalbį ir asmeniškai išgyventi tikėjimo patirtį.

Parengė Zita Tručionienė

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2016

 

 

Sutvirtinimas

Dovanos sakramentas

Menthiere, G.

Iš prancūzų kalbos vertė Edita Janulevičiūtė

Vilnius: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2000, p. 152[/learn_more]