Dokumentai

Dokumentai, reglamentuojantys tikybos mokymą mokyklose:

Kanoniniam siuntimui gauti:

Atestacija

 priedas Nr.2, priedas Nr. 4

Kiti