Projektai

 

*

PROJEKTAS ,,Tegarbina Tave, Viešpatie, visi kūriniai“

SKIRTAS „LAUDATO SI“ METAMS PAMINĖTI

Projekto bendrosios  nuostatatos.

Numatyta projektinė veikla:

  1. Piešinių konkursas „Koks gražus Tavo pasaulis, o Dieve“  Nuostatai Nr. 1
  2. Nuotraukų konkursas „Tegarbina Tave, Viešpatie, visa kūrinija“ Nuostatai Nr. 2

Projektas „Tegarbina Tave, Viešpatie, visi kūriniai“ organizuojamas siekiant paminėti enciklikos „Laudato si“ metus, atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus raginimą susirūpinti mūsų planetos ateitimi, atkreipiant dėmesį į kūrinijos grožį bei trapumą, iškeliant ekologines problemas ir mokantis teisingo bei atsakingo santykio su gamta.

*

PROJEKTAS ,,Tavo žodis yra šviesa mano takui“

Projekto bendrosios nuostatos.

Projekte numatytos dvi veiklos:

  1. Plakatų konkursas. Nuostatai Nr. 1
  2. Viktorina. Nuostatai Nr .2

Projektas organizuojamas siekiant geriau pasirengti Panevėžio vyskupijos globėjo – šv. Kazimiero šventei.

*

PROJEKTAS „Šventasis Kazimieras – jaunimo globėjas šiandien“

Projekte numatytos dvi veiklos. Bendrosios nuostatos.

*

PROJEKTAS Jubiliejiniams Gailestingumo metams                                                                        „GAILESTINGUMAS ATVERIA ŠIRDĮ VILČIAI“

 Projekto bendrosios nuostatos. Projekte numatytos dvi veiklos:

1. Kūrybinių darbų – piešinių nuostatai; 2. Viktorinos nuostatai.  

Atliepiant Popiežiaus kvietimui švęsti Jubiliejinius Gailestingumo metus, šią žinią plačiai skelbti savo aplinkoje, kad kuo daugiau žmonių atsivertų Gailestingojo Dievo malonėms.

*

PROJEKTAS Pašvęstojo gyvenimo metams

„ŠIAM MANO DŽIAUGSMUI DAUGIAU JAU NIEKO NETRŪKSTA“ (Jn 3,29)                                                       

Projekto  aprašas

*

PROJEKTAS Popiežiaus Benedikto XVI skelbiamiems Tikėjimo metams

„Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis kelyje mums kalbėjo“ (Lk 24, 32)                                 

Projekto aprašas ir nuostatos:                                                                                                                                                 

Viktorinos 1-12 klasių mokiniams „ Jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų (Lk 24, 31)  

III sekcijos nuostatos                                                                                                                                                                                                                       Kompiuterinio piešinio ar kompiuterinio filmo kūrimo 5-12 klasių mokiniams „Tavo veido,  Viešpatie, aš  ieškau!”        (Ps 27,8)

IV sekcijos nuostatos

Fotografijos konkurso 5-12 klasių mokiniams „Biblijos Žodis regimas tampa“

V sekcijos nuostatos                             

*

Jono Pauliaus II, Dievo Gailestingumo apaštalo, KONKURSAS „Būkite gailestingi, kaip jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36). Konkurso taisykles (nuostatus, salygas, premijas) rasite čia

 *

PROJEKTO, skirto Dievo Gailestingumo metams,  „Šventieji – Dievo Gailestingumo liudytojai“ aprašas

I sekcija. Piešinių, rašinių, esė konkurso I – XII klasių mokiniams „Kas man yra Dievo gailestingumas?“ nuostatai

II sekcija. Viktorinos VII – X klasių mokiniams „Šventieji – Dievo gailestingumo liudytojai“ nuostatai

III sekcija. Projektinės praktinės veiklos „Mano kelias į šventumą“ nuostatai

IV sekcija. Giesmių sekcijos I – XII klasių mokiniams „Dieve, šlovinu Tavo gailestingumą“ nuostatai