Seminarai ir rekolekcijos

2021- 2022 m. m.

*

2022 m. birželio 17-18 d. Gerosios patirties kūrybinė-praktinė stovykla.

Vieta: Panevėžys arba Berčiūnai? (tikslinama)

*

2022 m. gegužės mėn. 4 d. ir gegužės mėn. 25 d. kvalifikacinis seminaras ,,Gilinimasis į Bibliją atnaujinamos programos kontekste. Biblijos formavimasis ir literatūriniai žanrai“ (II dalis).

Lektorė: dr. Ingrida Gudauskienė (Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos Šv. Rašto dėstytoja).

Seminaras nuotoliniu būdu Zoom programoje.

*

2022 m. balandžio 21-22 d. nuoseklios katechezės ciklo ,,Ateik ir sek mane“ kvalifikacinis seminaras ,,Dievo Žodis – šviesa mano takui“, skirtas 5-10 metų vaikų tikėjimo ir dvasinio gyvenimo ugdymui.

Seminarą veda: Gyvybės Dievo Motinos instituto (Notre Dame de Vie, Prancūzija) narės ir katechetės: Anne-Marie le Bourhis, Emmanuelle Bonhomme, Jean D Ursel.

Vieta:  Trinapolio rekolekcijų namai (Verkių g. 70, Vilnius).

*

2022 m. kovo 10-12 d. Rekolekcijos tikybos mokytojams ir katechetams.

Rekolekcijas veda: kun. Gabrielius Satkauskas.

Rekolekcijų vieta: Truskavos rekolekcijų namai (Truskavos g. 14, Truskava, Kėdainių r.)

*

2022 m. kovo 7 d. ir 14 d. kvalifikacinis seminaras ,,Ar aš esu kūnas, ar aš turiu kūną?

Seminarą veda: Dr. Irena Eglė Laumenskaitė.

Seminaras nuotoliniu būdu.

*

2022 m. vasario 18 d. kvalifikacinis seminaras ,,Gilinimasis į Bibliją atnaujinamų programų kontekste“(I dalis);

gegužės 4 d. ir gegužės 25 d. seminaro (II dalis).

Seminarą veda: Dr. Ingrida Gudauskienė.

Seminaras nuotoliniu būdu.

*

2022 m. vasario 14 d. kvalifikacinis 3 val. seminaras ,,Dievo Žodžio animacija“ mokomosios medžiagos pritaikymas.

Seminarą veda: Zita Tručionienė (Panevėžio vyskupijos katechetikos centro vadovė ir Lina Žostautaitė tikybos mokytoja metodininkė)

Seminaras nuotoliniu būdu.

*

2022 m.  sausio 5 d. kvalifikacinis seminaras ,,Atnaujintų bendrųjų programų ir rekomendacijų pristatymas ir analizė“

Seminarą veda:  Danutė Kratukienė (Šiaulių vyskupijos katechetikos centro vadovė)

Seminaras nuotoliniu būdu.

*

2021 m. gruodžio 6 d. seminaras ,,Sinodinio kelio proceso pristatymas Panevėžio vyskupijoje“.

Seminarą veda: vysk. L. Vodopjanovas ir dr. kun. Gediminas Jankūnas.

Seminaras nuotoliniu būdu.

*

2021 m. lapkričio 5 d. kvalifikacinis seminaras ,,III modulis: gerosios patirties seminaras Advento ir Šv. Kalėdų tema“ (Įvairaus amžiaus mokiniams).

Seminarą veda: tikybos mokytojai.

Seminaras nuotoliniu būdu.

*

2021 m. lapkričio 4 d. kvalifikacinis seminaras ,,Ilgalaikės programos „Tikybos mokymas ir sociokultūrinė, emocinė aplinka mokykloje“ II modulis: Dievo Žodžio animacija“. 

Seminarą veda: PVKC vadovė Zita Tručionienė ir tikybos mokytoja metodininkė Lina Žostautaitė.

Vieta: Panevėžio Sielovados centras (Marijonų 24, Panevėžys).

*

2021 m. rugsėjo 17-19 d. praktinės rekolekcijos tikybos mokytojams ,,Vidinio gyvenimo nuotykis“

Rekolekcijas veda: PVKC vadovė Zita Tručionienė ir tikybos mokytoja metodininkė Lina Žostautaitė.

Vieta: Utenos Dievo Apvaizdos vienuolynas (Vilniaus g. 55, Utena).

*

2020- 2021 m. m.

*

2021 m. rugpjūčio 27-28 d. kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams ir katechetams ,,Vargas man, jeigu neskelbčiau Evangelijos“.

Seminarą veda: lektoriai praktikai: kun. O. Valdemar Linke CP, biblistas, habilituotas teologijos mokslų daktaras ir Lesšek Dembski, tikybos, informatikos ir istorijos mokytojas (Lenkija).

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras (Marijonų 24, Panevėžys)

*

2021 m. rugpjūčio 19 d. Krekenavos Didžiuosiuose Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaiduose, tikybos mokytojų Naujųjų mokslo metų pradžios šventė.

Katechezę veda: Kauno arkivyskupas K. Kėvalas.

Vieta: Krekenavos Parapijos namai (Bažnyčios g. 18, Krekenava) ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilika.

*

2021 m. birželio 18-20 d. praktinės rekolekcijos „Vidinio gyvenimo nuotykis.“ 

Rekolekcijas veda: kun. S. Kazėnas SJ,  Zita Tručionienė ir Lina Žostautaitė.

Vieta: Truskavos rekolekcijų namuose (Truskavos g. 14, Truskava, Kėdainių rajonas).

*

2021 m. gegužės 18 d.  kvalifikacinis seminaras: Ilgalaikės programos ,,Tikybos mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“, IV modulis – ,,Atsiverti Šventajai Dvasiai ir priimti jos dovanas“

Seminaras nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Seminarą veda: kun. filos. m. dr. Vladimiras Solovej (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija).

*

2021 m. kovo 10 d. kvalifikacinis seminaras ,,Dievo meilės gelmė. ar kančia įprasminama“.

Seminaras nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Seminaro vadovas: kun. filos. m. dr. Vladimiras Solovej (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija).

*

2021 m. vasario 15 d. kvalifikacinis seminaras ,,I modulis –  „Canva“ ir „Learning Apps“ įrankių panaudojimas tikybos pamokoms ir katechezėms“.

Seminaras nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Seminarą veda: Jurgita Mulokaitė de Moraes (KC) ir ir Jelena Lubčenko (Vilniaus AKC)

*

2021 m. sausio 21 d. kvalifikacinis seminaras ,,,,Ilgalaikės programos „Tikybos mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“, II modulis – „Canva“ ir „Learning Apps“ įrankių panaudojimas tikybos pamokoms ir katechezėms.“ (II dalis)

Seminaras nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Seminarą veda: kun. Sigitas Jurkštas, medijų evangelizacijos projekto koordinatorius.

*

2021 m. sausio mėn. 13 d. kvalifikacinis seminaras ,,Ilgalaikės programos „Tikybos mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“, II modulis – „Canva“ ir „Learning Apps“ įrankių panaudojimas tikybos pamokoms ir katechezėms.“ (I dalis)

Seminaras nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Seminarą veda: kun. Sigitas Jurkštas, medijų evangelizacijos projekto koordinatorius.

*

2019- 2020 m. m.

*

2020 m. gruodžio 10-11 d. kvalifikacinis 8 val. seminaras: ,,Apsaugos nuo seksualinės prievartos prevencinės gairės dirbantiems su nepilnamečiais“. 

Seminaras nuotoliniu būdu per Zoom programą.

*

2020 m. gruodžio 4-6 d., Advento rekolekcijos ,,Žodis tapo kūnu“

Rekolekcijų vadovas: T. Rastislav Dluhy

Rekolekcijos nuotoliniu būdu Zoom platformoje.

*

2020 m. spalio 26 d. 14 val. seminaras tikybos mokytojams ir katechetams: Ilgalaikės programos „Pristatymas paruoštų tikybos pamokų pradinėms klasėms, nuotoliniam mokymui, Pirmos Komunijos ruošimui

Nuotoliniu būdu per Zoom programą.

*

2020 m. spalio 2 d. tikybos mokytojams kvalifikacinis seminaras: „Biblinė etika ir Dekalogas. Kodėl apie ribas nekalbame kitaip?“

Vieta: Panevėžio sielovados centras (Marijonų 24, Panevėžys).

*

2020 m. birželio 19-21 d. rekolekcijos tikybos mokytojams ,,Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20,21)

Vieta: Truskavos rekolekcijų namai (Truskavos g. 14, Truskava, Kėdainių raj.)

*

2020 m. vasario 4 d. kvalifikacinis seminaras ,,Programos ,,Tikybos mokytojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas“ I modulis. ,,Virtualios mokymosi aplinkos ir mobiliųjų programėlių panaudojimo galimybės katalikų tikybos pamokose“ “

Vieta: Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija (vysk. K. Paltaroko g. 18, Panevėžys)

*

2019 m. gruodžio 4–8 d. rekolekcijos tikybos mokytojams.

Vieta: Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos parapijos namuose (Vilniaus g. 247, Šiauliai)

*

2019 m. lapkričio 19 d. kvalifikacinis seminaras ,,Vidinės motyvacijos atskleidimas savyje ir mokiniuose‘‘.

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

2019 m. spalio 18–20 d. nuoseklios katechezės ciklo „Ateik ir sek mane“ kvalifikacinis seminaras „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją“, skirtas 5–10 metų vaikų tikėjimo ir dvasinio gyvenimo ugdymui (24 valandos).

Vieta: Trinapolio rekolekcijų namai (Verkių g. 70, Vilnius).

*

2019 m. spalio 5 d.  Atsinaujinimo diena ,,Pakrikštyti ir siunčiami“.

Vieta: Panevėžio bendruomenių rūmai (Kranto g. 28 , Panevėžys).

*

2019 m. rugsėjo 20–21 d. tikybos mokytojų gerosios patirtieskūrybinė stovykla.

Vieta: Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos namai (Gedimino g. 1, Kupiškis).

*

2019 m. rugpjūčio 21-23 d. ,,Džiaugsmo rekolekcijos“ tikybos mokytojams.

Vieta: Truskavos rekolekcijų namai(Truskavos g. 14, Truskava, Kėdainių raj.)

*

2019 m. rugpjūčio 17 d. tikybos mokytojų Naujųjų mokslo metų pradžios šventė.

Vieta: Krekenavos Švč. M. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika.

*

2018- 2019 m. m.

*

2019 m. balandžio 25 d. kvalifikacinis praktinis seminaras ,,Žaidimas kaip mokymosi metodas“.

Lektorė: Tikybos mokytoja metodininkė Virginija Žičkaitė.

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

2019 m. balandžio 5-7 d. rekolekcijos tikybos mokytojams ir katechetams ,,Vilties kelyje“. 

Rekolekcijų vadovas: Kun. Mindaugas Kučinskas.

Vieta: Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos namai (Gedimino g. 1, Kupiškis).

*

2019 m. kovo 22 d. seminaras Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio bendruomenei.

Vadovas: PVKC vadovė Zita Tručionienė, tikybos mokytoja ekspertė Rita Ratkevičiūtė.

Vieta: Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis.

*

2019 m. kovo 9-11 d. Išvyka į Lenkiją ,,Kun. Alfonso Lipniūno keliais“. 

Vadovas: kun. Vitalijus Kodis

*

2019 m. kovo 2 d. Atsinaujinimo diena ,,Nebijok šventumo!“ (ir Šv. Kazimiero šventė) skirta visoms amžiaus grupėms.

Lektoriai: Rokas ir Jovita Balsiai (Telšių vyskupija) ir kt.

Vieta: Utenos Kultūros centras

*

2019 m. vasario 28 d. kvalifikacinis seminaras ,,Apreiškimas Jonui: nuo simbolio prie prasmės“.

Lektorė: dr. Ingrida Gudauskienė (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija)

Vieta: Panevėžio vyskupijos sielovados centras.

*

2019 m. vasario 20 d. kvalifikacinis seminaras ,,Interaktyvios mokymo priemonės tikybos pamokoje“.

Lektorės: Jelena Lubčenko ir tikybos mokytoja ekspertė Erika Margytė.

Vieta: Utenos Akštakalnio progimnazija.

*

2019 m. vasario 11 d. Panevėžio ir Panevėžio- Krekenavos dekanatų tikybos mokytojų metodinė diena.

Tema: Kun. A. Lipniūno išskirtiniai asmenybės bruožai.

Dalyvauja: Kun. A. Lipniūno bylos postulatorius kun. Vitalijus Kodis.

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centre (Marijonų g. 24, Panevėžys)

*

2019 m. sausio 28 d. kvalifikacinis seminaras ,,Mokytojų perdegimo sindromas“.

Lektorė: doc. dr. Miglė Dovydaitienė (Vilniaus Universitetas, filosofijos fakultetas).

Vieta: Panevėžio vyskupijos sielovados centras.

*

2018 m. gruodžio 7-9 d. rekolekcijos ,,Vidinė laisvė“. 

Rekolekcijas veda: kun. Virgilijus Poškus (Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija).

Vieta: Truskavos parapijos namai.

*

2018 m. lapkričio 26 d. kvalifikacinis seminaras „Žodinė savigyna“.

Lektorius: Valdemar Chmelevski, Viešojo kalbėjimo ir efektyvaus komunikavimo treneris, tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo vyresnysis treneris-licenciatas, sertifikuotas koučingo specialistas.

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centre (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

2018 m. spalio 28 – 30 d. nuoseklios katechezės ciklo „Ateik ir sek mane“ kvalifikacinis seminaras ,,Pakviesti į šventumą“, skirtas 5 – 10 metų vaikų tikėjimo ir dvasinio gyvenimo ugdymui.

Vieta: Jono Pauliaus II namai,  M. Jurgaičio g. 5. Šiluva LT-60432 Raseinių r.

*

2018 m. rugsėjo 22-23 d. Jo Šventenybės popiežiaus Pranciškaus valstybinis ir apaštalinis vizitas Lietuvoje.

Vieta: Vilnius, Kaunas.

*

2018 m. rugpjūčio 24 d. Tikybos mokytojų ir katechetų gerosios patirties (kūrybinė) stovykla. Stovyklos tikslas – pasirengti Popiežiaus vizitui Lietuvoje ir pasidalyti sukaupta patirtimi.

Vieta: Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos namai (Gedimino g. 1, Kupiškis).

*

2018 m. rugpjūčio 20 d. Krekenavoje Didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų (Žolinės) atlaiduose  Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų diena.  Ši diena ir Naujųjų mokslo metų pradžios šventė. Tikybos mokytojams įteikiami kanoniniai siuntimai.

Vieta: Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų mažoji bazilika ( Bažnyčios g. 18, Krekenava).

*

2017- 2018 m. m.

*

2018 m.  liepos 3-5 d. Kvalifikacinis seminaras Nuoseklios katechezės ciklo ,,Ateik ir sek mane“ seminaras ,,Noriu gyventi pas tave“ (vaikų dvasinio gyvenimo ugdymas ir rengimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams).

Veda:  Notre Dame de Vie Instituto nariai, ilgamečiai katechetai parapijose – kun. dr. Charlis Niqueux ir Marie – Terese Rineau (Šveicarija ir Prancūzija).

Vieta: Vilniaus šv. Jono kongregacijos vienuolyne, (Antakalnio 27, Vilnius).

*

2018 m. birželio 12 d. Tikybos mokytojų metodinė diena. Išvyka į Trakus, aplankant Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką ir Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslą.

*

2018 m. balandžio 19 d. Kvalifikacinis seminaras ,,Jaunimo meilės suvokimo ir lytiškumo ugdymas mokykloje“.

Seminarą  veda: Inga Kuuzeorg – Petrikonienė, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė.

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras ( Marijonų 24, Panevėžys).

*

2018 m. kovo 16 d. Kvalifikacinis seminaras ,,Giesmių giesmės žinia mokiniams“.

Seminarą veda: dr. Ingrida Gudauskienė.

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras ( Marijonų 24, Panevėžys).

*

2018 m. vasario 21 d. Kvalifikacinis seminaras: ,,Mano rankose Biblija. Praktinis Biblijos skaitymo įvadas“.

Seminarą veda: Zita Tručionienė.

Vieta:  Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namuose (Nepriklausomybės a. 1, Rokiškis).

*

2018 m. vasario 20 d. Kvalifikacinis seminaras: ,,Mano rankose Biblija. Praktinis Biblijos skaitymo įvadas“.

Seminarą veda: Zita Tručionienė.

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras ( Marijonų 24, Panevėžys).

*

2018 m. vasario 2-4 d. (2 d. 18val. iki 4 d. 13 val.) rekolekcijos ,,Gyvenimo medis“.

Rekolekcijas veda: kun. Vytautas Sadauskas SJ.

Vieta: Kupiškio parapijos namai (Gedimino g. 1, Kupiškis).

*

2018 m. sausio 3 d. Kvalifikacinis seminaras: ,,Refleksija ir vertybinių nuostatų ugdymas mokykloje“.

Seminarą veda: GTI instituto lektoriai.

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras ( Marijonų 24, Panevėžys).

*

2017 m. gruodžio 9-10 d. Rekolekcijos ,,Kelionė su Jobo knyga“.

Rekolekcijas veda: dr. Ingrida Gudauskienė (Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija).

Vieta: Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių namai (Sodų 10, Panevėžys).

*

2017 m. lapkričio 22 d.  Kvalifikacinis seminaras ,,Šv. Kalėdų belaukiant“. (Idėjų aruodas Šv. Kalėdoms ir Adventui).

Veda: Tikybos mokytoja Renata Markevičienė, tikybos mokytoja Skaidrė Zuozaitė(Kauno arkivyskupija).

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras ( Marijonų 24, Panevėžys).

*

2017 m. lapkričio 3 d. Kvalifikacinis seminaras ,,Animacija tikybos pamokoje“.

Seminarą veda: s. Pranciška Neringa Bukelytė (Kauno arkivyskupija).

Vieta: Utenos Dievo Apvaizdos parapijos namai (Aušros g. 78, Utena).

*

2017 m. spalio 28 d. Kvalifikacinis Nuoseklios katechezės ciklo ,,Ateik ir sek mane“ praktinis seminaras. (Praktiniai užsiėmimai naudojant figūrėles ugdyme).

Pedagoginę praktiką veda: auklėtoja Indrė Aušrotienė, tikybos mokytoja metod. Lina Žostautaitė, mokytoja ekspertė Rita Ratkevičiūtė.

Vieta: Šiluvos Jono Pauliaus IInamai (Šiluva, M. Jurgaičio g. 5)

*

2017 m. spalio 3 d. kvalifikacinis seminaras ,,Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa“.

Lektorė: Toma Bružaitė, Katalikų balso vadovė, soc. darbo, santuokos ir šeimos teologijos studijų magistrė.

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras ( Marijonų 24, Panevėžys).

*

2017 m. rugsėjo 16-17 d. Seminaras: Vaikų rengimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams ,,Noriu gyventi pas tave“; Vaikų dvasinio gyvenimo ugdymas.

Seminarą veda: Notre Dame de Vie instituto nariai, ilgamečiai darbuotojai katechezės srityje: kun. Charles Niqueux ir Marie-Therese Rineau.

Vieta: Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos namai (Gedimino g. 1, Kupiškis).

*

2017 m. rugpjūčio 26 d. Seminaras: Rengimas Sutvirtinimo sakramentui ,,Šventoji Dvasia, ateik!“.

Seminarą veda: s. Marta Marija Gedminaitė, s. Elija Rudinskaitė, Alma Oksienė, Zita Tručionienė.

Vieta: Panevėžio sielovados centras (Marijonų 24, Panevėžys).

*

2017 m. rugpjūčio 17 d. Naujųjų mokslo metų pradžios šventė. Vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų diena.  Įteikiami kanoniniai siuntimai.

Vieta: Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų mažoji bazilika ( Bažnyčios g. 18, Krekenava).

*

2016 – 2017 m. m.

*

2017 m. birželio 15-16 d. Tikybos mokytojų gerosios patirties (kūrybinė) stovykla ,,Šv. Rašto panaudojimas, žinios perteikimas įvairiose amžiaus grupėse“

Vieta: Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos namai (Gedimino g. 1, Kupiškis).

*

2017 m. balandžio 27 d. kvalifikacinis seminaras ,,Visas Šventasis Raštas yra naudingas mokyti, auklėti, taisyti“.

Lektorius: kun. dr. Gediminas Jankūnas.

Vieta: Panevėžio sielovados centras (Marijonų 24, Panevėžys).

*

2017 m. balandžio 12 d. 10.30 val. kvalifikacinis seminaras ,,Paauglių vidiniai ir išoriniai konfliktai. Kaip suprasti ir padėti?“

Lektorė: vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė asistentė Monika Misevičė.

Vieta: Utenos Dievo Apvaizdos parapijos namuose (Aušros g. 78, Utena).

*

2017 m. kovo 30 d. ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams kvalifikacinis seminaras: ,,Praskleisti Šv. Velykų slėpinio skraistę“.

Lektorius: dr. kun. Gediminas Jankūnas.

Vieta: Panevėžio Sielovados centras ( Marijonų 24, Panevėžys).

*

2017 m. kovo 17-19 d. rekolekcijos tikybos mokytojams ir parapijų katechetams: ,,Dievo mylėtojas – tylusis tikėjimo liudytojas“ (Dvasinė kelionė su garbinguoju Dievo tarnu Arkivyskupu Teofiliu Matulioniu).

Rekolekcijas veda: kun. A. Akelaitis.

Vieta: Kupiškio Kristaus Žengimo į Dangų parapijos namai (Gedimino g. 1a).

*

2017 m. vasario 17 d. kvalifikacinis seminaras ,,Dievo troškimas žmogaus širdyje pasaulio religijų kontekste“.

Seminarą veda: tikybos mokytoja ekspertė Danutė Kratukienė.

Vieta: Panevėžio Sielovados centras ( Marijonų 24, Panevėžys).

*

2017 m. vasario 17 d. kvalifikacinis seminaras ,,Interaktyvių mokymo priemonių kūrimas“.

Seminarą veda: Erika Margytė, katalikų tikybos mokytoja ekspertė; Genovaitė Dobikaltienė, katalikų tikybos mokytoja metodininkė.

Vieta: Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija (Vysk. K. Paltaroko g. 18, Panevėžys).

*

2017 m. vasario 13 d. seminaras ,,Tikybos mokymo mokyklose ir parapinės katechezės aktualijos“.

Seminarą veda: Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas.

Vieta: Zarasų ,,Ąžuolo“gimnazija (Savanorių g. 1, Zarasai)

*

2017 m. vasario 6 d. seminaras ,,Tikybos mokymo mokyklose ir parapinės katechezės aktualijos“.

Seminarą veda: Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas.

Vieta: Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namai (Vilniaus g. 8)

*

2017 m. sausio 25 d. seminaras ,,Tikybos mokymo mokyklose ir parapinės katechezės aktualijos“.

Seminarą veda: Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas.

Vieta:Utenos Dievo Apvaizdos parapijos namai (Aušros g. 78)

*

2017 m. sausio 24 d. seminaras ,,Tikybos mokymo mokyklose ir parapinės katechezės aktualijos“.

Seminarą veda: Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas.

Vieta: Kupiškio Kristaus Žengimo į Dangų parapija (Gedimino g. 1a, Kupiškis).

*

2017 m. sausio 24 d. seminaras ,,Tikybos mokymo mokyklose ir parapinės katechezės aktualijos“.

Seminarą veda: Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas.

Vieta: Rokiškio šv. apaštalo ir evangelisto Mato parapija (Nepriklausomybės a. 1a, Rokiškis).

*

2017 m. sausio 17 d. seminaras ,,Tikybos mokymo mokyklose ir parapinės katechezės aktualijos“.

Seminarą veda: Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas.

Vieta: Pasvalio r. savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys).

*

2017 m. sausio 17 d. seminaras ,,Tikybos mokymo mokyklose ir parapinės katechezės aktualijos“.

Seminarą veda: Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas.

Vieta: Biržų švietimo pagalbos tarnyba, (Vytauto 32, Biržai).

*

2017 m. sausio 4 d. Panevėžio miesto tikybos mokytojų ir katechetų metodinė diena.

2017 m. sausio 5 d. Panevėžio rajono tikybos mokytojų ir katechetų metodinė diena.

Metodinės dienos tema: Tikybos mokymas mokyklose ir parapinė katechezė parapijose. Situacijos aptarimas. Dalyvauja Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas.

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras, Marijonų 24, Panevėžys

*

2016 m. gruodžio 9-11 d. rekolekcijos tikybos mokytojams: ,,Šv. Teresė Avilietė – Dievo gailestingumo giedotoja“ (integruota meno terapija).

Rekolekcijas veda: Rasa Lazdauskaitė, Daina Radzevičiūtė-Jašinskienė ir kun. Audrius Vogulis.

Vieta: Truskavos parapijos namai (Truskavos g. 14, Truskava, Kėdainių rajonas).

*

2016 m. lapkričio 29 d. kvalifikacinis seminaras ,,Bendravimas su sudėtingo būdo vaikais“.

Lektorė: psichologė doc. dr. Aistė Diržytė

Vieta: Panevėžio Sielovados centras ( Marijonų 24, Panevėžys).

*

2016 m. lapkričio 3-5 d. Nuoseklios katechezės ciklo ,,Ateik ir sek mane“ kvalifikacinis seminaras ,,Susitikti gailestingąjį Tėvą“, 5-9 metų vaikų nuoseklus katalikiškas ir dvasinis ugdymas.

Vieta: ŠILUVA, Jono Pauliaus II piligrimų namai (M. Jurgaičio g. 5)

*

2016 m. rugsėjo 26 d. kvalifikacinis seminaras ,,Katalikų Bažnyčios istorijos ir Biblijos panoramų taikymas perduodant tikėjimą“.

Lektorius: kun. Hernanas Pereda Bullrichas CPCR (Kristaus Karaliaus parapijos bendradarbių kongregacija), Ispanija.

Vieta: Panevėžio Sielovados centras ( Marijonų 24, Panevėžys).

*

2016 m. rugsėjo 24 d. parapinės katechezės seminaras: „Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui“.

Vieta: Panevėžio Sielovados centras ( Marijonų 24, Panevėžys).

*

2016 m. rugpjūčio 22 d. 2016-2017 mokslo metų pradžios šventė.

Šventėje dalyvauja vysk. Linas Vodopjanovas.

Vieta: Panevėžio vyskupijos Sielovados centras (Marijonų 24, Panevėžys)

*

2015 – 2016 m. m.

*

2016 m. birželio mėn. 20 – 21 d. Tikybos mokytojų kūrybinė, gerosios patirties pasidalinimo stovykla:

,,Dievo Gailestingumas Biblijoje“.

Vieta: Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos namai (Gedimino g. 1, Kupiškis).

*

2016 m. birželio mėn. 3 – 4 d. Rekolekcijos ,,Šventieji – Dievo Gailestingumo giedotojai“ (Integruota meno terapija).

Lektorės: Rasa Lazdauskaitė ir Daina Radzevičiūtė – Jašinskienė.

Vieta: Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės parapijos namai (Jūros g. 7, Palanga).

*

2016 m. gegužės 28 d. Projekto ,,Gailestingoji Dievo meilė“ dalyvių viktorina. Šventė integruojama į Vyskupijos Jaunimo dieną.

Vieta: Panevėžio sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

2016 m. balandžio 8 – 10 d. rekolekcijos tikybos mokytojams ir parapijų katechetams:

,,Malda – sielos būsena“.

Rekolekcijų vadovas: T. Pijus Eglinas OP.

Vieta: Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos namai (Gedimino g. 1, Kupiškis).

*

2016 m. kovo 30 d. Tikybos mokytojų ir katechetų metodinė išvyka į Vilnių ,,Dievo Gailestingumo keliais‘‘.

Vadovė: Jolanta Stupelytė.

*

2016 m. kovo 21 d. 10.00 val. Kvalifikacinis seminaras ,,Refleksijos ir kritinio mąstymo metodų taikymas tikybos pamokoje“.

Lektorės: tikybos vyr. mokytoja Agnė Lastakauskienė ir tikybos vyr. mokytoja Rima Paškelevičienė.

Vieta: Panevėžio sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

PROJEKTAS JUBILIEJINIAMS GAILESTINGUMO METAMS

Projekto rengėjai: Panevėžio miesto ir rajono tikybos mokytojų metodinių būrelių taryba ir Panevėžio vyskupijos katechetikos centras.

Projekto vykdymo vieta: projektas vyks Panevėžio vyskupijos mokyklose, parapijose ir Panevėžio vyskupijos sielovados centre (Marijonų 24, Panevėžys).

Projekto trukmė: 2016 m. vasario 15 d. – 2016 m. birželio 1 d.

Projektinė veikla:

  1. Piešinių konkursas
  2. Viktorina

Iki 2016 m. balandžio 1 d. mokytojai registruoja projekto dalyvius el. paštu:paneveziovkc@gmail.com

2016 m. gegužės 28 d. numatoma Projekto dalyvių šventė, kuri vyks Panevėžio Sielovados centre. Registracija iki gegužės 16 d.

 Projekto dalyviai: 1–12 klasių mokiniai, besimokantys savivaldybių valstybinėse ir nevalstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose, esančiose Panevėžio vyskupijoje, tikybos mokytojai ir kiti pedagogai.

*

2016 m. sausio 28 d., 10.00 val. Kvalifikacinis seminaras ,,Gyvenimo vertybių dialektika. Šventumas (Senajame ir Naujajame Testamente)“.

Lektorė: fil. dr. Bronė Gudaitytė.

Vieta: Panevėžio sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

2016 m. sausio 4 d., 10.00 val. Kvalifikacinis seminaras ,,Sėkminga pamoka“.

Lektorė: tikybos mok. ekspertė Erika Margytė.

Vieta: Panevėžio sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

2015 m. gruodžio 4 – 6 d. rekolekcijos tikybos mokytojams ir katechetams:

„Malda – sielos būsena“.

Rekolekcijas veda tėvas Pijus Eglinas.

Vieta: Truskavos parapijos namai (Truskavos g. 14, Truskava).

*

2015 m. lapkričio 19 d., 10.00 val.: Kvalifikacinis seminaras ,,Sėkminga pamoka“.

Lektorė: tikybos mok. ekspertė Erika Margytė.

Vieta: Utena

*

2015 m. lapkričio 13 d., 10.00 val. Kvalifikacinis praktinis seminaras: ,, Jaunimo meilės suvokimo ir lytiškumo ugdymo galimybės mokykloje“.

Lektorė: Inga Petrikonienė ( Kauno arkivyskupija).

Vieta: Panevėžio vyskupijos sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

2015 m. spalio 26-28 d.  Seminaras: „Ateik ir sek mane“, 4-11 metų vaikų nuoseklus katalikiškas ugdymas.

Vieta: Jono Pauliaus II namai (M. Jurgaičio g. 5, Šiluva).

*

2015 m. spalio16 d. arba 17 d. projekto „Pašvęstojo gyvenimo metai“ užbaiga – šventė.

Dalyviai: Panevėžio vyskupijos mokyklų mokiniai.

Vieta: Panevėžio vyskupijos sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

2015 m. spalio 9 d.  Seminaras „Meno terapijos su Terese Aviliete“

Veda: Rasa Lazdauskaitė

Vieta: Panevėžio vyskupijos sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

2015 m. rugsėjo 26 d.   „Alfa“ kurso savanorių formacija.

Vieta: Kupiškio Kristaus žengimo į dangų parapijos namai (Gedimino g. 1a, LT–40109 Kupiškis)

*

2015 m. rugsėjo 19 d. Vyks seminaras parapijų katechetams.

Vaikų rengimas Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui (naujos medžiagos pristatymas).

Vieta: Panevėžio vyskupijos sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

2015 m. rugpjūčio 27 d.  vyks 2015- 2016 Mokslo metų pradžios šventė.

Šventėje dalyvaus kun. prof. dr. A. Narbekovas, kuris ves seminarą „Lytinis ugdymas ar lytinis švietimas?“.

Vieta: Panevėžio vyskupijos sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys).

*

2014 – 2015 m. m.

*

2015 m. birželio 12 d. vyks kvalifikacinis seminaras 

„Konfesinių religijų – ortodoksų ir judėjų platesnis pažinimas“

Seminaro metu bus aplankoma ortodoksų bažnyčia ir judėjų maldos namai – Sinagoga, bei klausomasi konferencijų.

Vieta: Vilnius

*

2015 m. balandžio 24-26 d. rekolekcijos tikybos mokytojams, katechetams ir parapijų savanoriams „Tikėjimo kelionė drauge su Šv. Terese Aviliete“

Rekolekcijas ves: Kun. Benoit Caulle (Gyvybės  Dievo Motinos Institutas, NDDV)

Vieta: Truskava

*

2015 m. kovo 13 d. vyks kvalifikacinis seminaras „Žmogaus lytiškumo vieta ir reikšmė popiežiaus Jono Pauliaus II mokyme. Ugdymo gairės“.

Seminarą veda: Lilijana Marcinkevičiūtė.

Vieta:  Panevėžio vyskupijos sielovados centre (Marijonų g. 24).

*

2015 m. kovo 6–8 d. rekolekcijos tikybos mokytojams, katechetams ir parapijų savanoriams „JĖZAUS KANČIA PAGAL ŠV. JONĄ.  Velykų slėpinio apmąstymas pagal Françoise Burtz paveikslą“

Vadovai: kun. Miroslavas Anuškevič, Kristina Rankelytė

Vieta: Truskava

*

2015 m. vasario 28 d. 10 val. (šeštadienį)  Panevėžio vyskupijos sielovados centre (Marijonų 24, Panevėžys) vyks seminaro Vaikų ir jaunimo programos „Jaunieji misionieriai (JAM)“ įdiegimo gairės II dalis

Lektorė: s. Fausta Palaimaitė (Šventosios Šeimos seserų vienuolija)

*

2015 m. sausio 31 d. 10 val. Panevėžio vyskupijos sielovados centre (Marijonų 24, Panevėžys) vyks seminaras „Vaikų rengimo Pirmajai Komunijai pagrindiniai katechezės principai“ II dalis

Tema: „Kaip pasirengti katechezės pokalbiams su vaikais? Kokias vaizdines priemones pasirinkti ir kaip jas naudoti?

*

2015 m. sausio 22 d.  Panevėžio vyskupijos sielovados centre (Marijonų 24, Panevėžys) vyks kvalifikacinis seminaras „Pašvęstojo gyvenimo džiaugsmas. Kaip jį perduoti mokiniams?“

Lektorė: s. Fausta Palaimaitė (Šventosios Šeimos seserų vienuolija)

Seminaro pradžia 10.00 val.

*

2014 m. gruodžio 12–14 d.: REKOLEKCIJOS vyskupijos mokytojams

Lektorė: s. Dovydė (Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacija)

Vieta: Truskava

*

2014 m. gruodžio 1 d., 10.00 val.: kvalifikacinis seminaras Anykščių, Kupiškio, Utenos, Rokiškio, Zarasų dekanatų tikybos mokytojams „KOKIU SAIKU SEIKĖSITE, TOKIU IR JUMS BUS ATSEIKĖTA (Mt 7, 2) tikybos pamokų kristologiniai aspektai“ (6 val.)

Lektorė: tikybos mok. ekspertė Danutė Kratukienė, ŠVKC vadovė

Vieta: Utena

*

2014 m. lapkričio 29 d. 10 val. (šeštadienį) Panevėžio vyskupijos sielovados centre (Marijonų 24, Panevėžys) vyks seminaras Vaikų ir jaunimo programos „Jaunieji misionieriai (JAM)“ įdiegimo gairės

Lektorė: s. Fausta Palaimaitė (Šventosios Šeimos seserų vienuolija). Kviečiame parapijų katechetus, savanorius, Carito darbuotojus, tikybos mokytojus ir visus norinčius palydėti link Sutvirtinimo sakramento vaikus priėmusius Pirmąją Komuniją. Taip pat šia programa galima vadovautis ir neformaliame ugdyme.

Ši programa buvo pristatyta Panevėžio vyskupijos kunigams. Dabar  šią programą kviečiame įgyvendinti parapijose, mokyklose arba ją sieti su kita veikla. Registracija: paneveziovkc@gmail.com

Antroji seminaro diena: 2015 vasario 28 d.

*
2014 m. lapkričio 28 d. 10 val. Zarasų parapijoje vyks seminaras „Šv. Mišių liturgija“
Lektorius: kun. Artūras Kazlauskas
Į šį seminarą kviečiami parapijų maldos grupelių nariai, vadovai, tikybos mokytojai.Registruotis adresu:aurelija.jakutiene@gmail.com

Daugiau informacijos  tel.: +370 68713519, Aurelija Jakutienė, tikybos mokytoja, Zarasų dekanato tikybos mokytojų koordinatorė.

*

2014 m. lapkričio 22 d.  Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje ir Kazimiero Paltaroko gimnazijoje vyks Šeimos metų užbaigos šventė. Visa informacija: http://www.pvscentras.lt/

Maloniai kviečiame dalyvauti bendroje mūsų vyskupijos šventėje

*

2014 m. lapkričio 11 d.:  Katechetinės darbo grupės posėdis – tikybos mokymo ir parapinės katechezės aptarimas

*

2014 m. lapkričio 8 d. 10 val. (šeštadienį) Panevėžio vyskupijos sielovados centre (Marijonų 24, Panevėžys) vyks seminaras „Vaikų rengimo Pirmajai Komunijai pagrindiniai katechezės principai“

Į šį seminarą kviečiame parapijų katechetus, neturinčius teologinio pasirengimo, tik pradedančius dirbti ir, žinoma, visus, norinčius. Registracija iki lapkričio 6 d.:paneveziovkc@gmail.com

*

2014 m. lapkričio 6 d. 10 val. Utenos Dievo Apvaizdos parapijos salėje vyks 6 valandų seminaras „Žmogaus lytiškumo tiesa ir reikšmė Popiežiaus Jono Pauliaus II mokyme. Ugdymo gairės“

Lektorė Lilijana Marcinkevičiūtė

Registracija iki lapkričio 4d. e. paštu: mindaugaslau@yahoo.com .  Registruojantis prašome nurodyti:  Vardas,  Pavardė,  miestas,  darbo vieta,  pareigos   ir apmokėjimo būdas (pavedimu ar grynais)

Daugiau informacijos: tel.:+370 68573401, Mindaugas Laučius, tikybos mokytojas, Utenos dekanato metodinio būrelio pirmininkas

*

2014 m. spalio 30 d. (antroji diena) kvalifikacinis seminaras Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojams  „Tikėjimo slėpiniai: Kristaus žygdarbis“ (6 val.)

Lektorius:  dr. Benas Ulevičius

Vieta: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras (Marijonų g. 24, Panevėžys)

*

2014 m. spalio 14 d.: seminaras ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogams Tėvų ir vaikų įvedimas į šv. Mišių liturgiją (pirmas seminaras, nes numatomas seminarų ciklas)

Lektoriai: kun. Andrius Vogulis, pedagoginė praktika s. Greta Ginevičiūtė ir Zita Tručionienė

Vieta: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras (Marijonų g. 24, Panevėžys)

*

2014 m. spalio 7 d.: kvalifikacinis seminaras (pirmoji diena) Biržų, Pasvalio ir Panevėžio dekanatų tikybos mokytojams „Kokiu saiku seikėsite, tokiu ir jums bus atseikėta (Mt 7,2) – tikybos pamokų kristologiniai        aspektai“ (6 val.)

Lektorė: tik. mok. ekspr. Danutė Kratukienė, ŠVKC vadovė

Vieta: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras (Marijonų g. 24, Panevėžys)

*

2014 m. rugsėjo 12-14d.: rekolekcijos parapijų ALFA kurso grupelių vadovams

Vadovai: kun. Albertas Kasperavičius, s. Greta Ginevičiūtė, Zita Tručionienė

Vieta: Palendriai

*

2013-2014 m. m.

*

2014 m. birželio 12-14 d. kvalifikacinis seminaras katechetams, tikybos mokytojams, ikimokyklinių bei priešmokyklinių įstaigų pedagogams ir šeimoms „ATEIK IR SEK MANE. Nuoseklus vaikų katechezės kelias ir dvasinio gyvenimo ugdymas (5-10 metų vaikams)

Vadovas: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras

Vieta: Šiluva, Jono Pauliaus II piligrimų namai

*

2014 m. gegužės 15 d., 10.00 val.: Kvalifikacinis seminaras (III dalis) „Krikščioniškas ugdymas ir meninės raiškos būdai. Sekminės“

Vadovai: kun. Mindaugas Kučinskas, dail. Irina Nosova, Zita Tručionienė

Vieta:  Sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys)

*

2014 m. balandžio 7 d., 10.00 val.: Kvalifikacinis seminaras (II dalis) „Krikščioniškas ugdymas ir meninės raiškos būdai. Velykos“

Vadovai: kun. Rimantas Kaunietis, mok. Jurgita Šadauskienė, Zita Tručionienė, Kristina Rankelytė

Vieta:  Sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys)

*

2014 m. kovo 28-30 d. rekolekcijos  „JĖZAUS KANČIA PAGAL ŠV. JONĄ. Velykų slėpinio apmąstymas pagal F. Burtz paveikslą“

Vadovai: kun.  Miroslav Anuškevič, Kristina Rankelytė

Vieta: Truskava

*

2014 m. vasario 22-23 d.: ALFA kurso savanorių rengimo seminaras

*

2014 m. sausio 11 d. ir 15 d., 10.00 val.: Šv. Rašto darbo grupės posėdis dėl Šv. Rašto maldos grupelių aktyvinimo parapijose

Vieta:  Sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys)

*

2014 m. sausio 3 d. 10 val. Panevėžio sielovados centre (Marijonų g. 24), vyks kvalifikacinis seminaras “Tikėjimo turinio aktualizavimas šiuolaikiniame ugdyme: Kaip ir kada kalbėti mokiniams apie Bibliją”. Seminarą veda kun. Algirdas Akelaitis.

*

2013 m. gruodžio 10 d. vyks kvalifikacinio seminaro, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams „Krikščioniškas ugdymas ir meninės raiškos būdai. Adventas. Šv. Kalėdos“, pirmoji diena.

*

2013 m. gruodžio 6-8 d. rekolekcijos Panevėžio vyskupijos mokytojams

Vadovas: vysk. Kęstutis Kėvalas

Vieta: Truskava

*

2013 m. lapkričio 28 d., 10.00 val. kvalifikacinis seminaras (antroji diena) Muzika krikščionybėje: dviejų tūkstančių metų istorija, kultūra, religinė išraiška“ (18 val.)

Lektorius: kun. dr. Vilius Sikorskas

Vieta: Sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys)

*

2013 m. lapkričio 15-17 d.: rekolekcijos „KALĖDŲ EVANGELIJA. Įsikūnijimo slėpinio apmąstymas pagal F. Burtz paveikslą“

Vadovai: kun. Miroslav Anuškevič, Kristina Rankelytė

Vieta: Truskava

*

2013 m. lapkričio 11 d., 10.00 val. kvalifikacinis seminaras (pirmoji diena) Muzika krikščionybėje: dviejų tūkstančių metų istorija, kultūra, religinė išraiška“ (18 val.)

Lektorius: kun. dr. Vilius Sikorskas

Vieta: Sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys)

*

2013 m. spalio 11 d., 10.00 val. kvalifikacinis seminaras „KAD MOKYTIS BŪTŲ GERA“ (6 val.)

Lektorė: tikybos mokytoja ekspertė Danutė Kratukienė (Šiaulių vyskupijos katechetikos centras)

Vieta: Sielovados centras (Marijonų g. 24, Panevėžys)

*

2012-2013 m. m.

*

2013 m. liepos 12-14 d.: Nuoseklios vaikų (5-11) katechezės „Ateik ir sek mane“ seminaras

Vieta: Vilnius, Šv. Jono Teologo vienuolynas

Seminarą veda: Gyvybės  Dievo Motinos Instituto nariai: Kun. Benoit Caulle (vadovėlių katechetui autorius), Emmanuelle Bonhomme, Marie Fortin (katechetės), Elisabeth Clement (Strasbūro vyskupijos pastoracijos darbuotoja), Philippe Lefebvre (krikščioniško meno žinovas)

Seminaro pradžia: liepos 12 d.  10 val.

Registracija ir apgyvendinimas: nuo 9.00 val.

Seminaro užbaiga: 14 d. 17 val.

Seminarą rengia: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras ir Vilniaus bei Kauno Arkivyskupijų bendradarbiai.

Dalyvauti kviečiame kunigus, katechetus, tikybos mokytojus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, šeimas. Šeimos gali atvykti su vaikais (nuo 5 m. amžiaus).

*

2013 m. balandžio 26 d. 10.00 val.  kvalifikacinis seminaras:„Krikščioniško paveldo integracija į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Kristaus žengimas į dangų. Sekminės“(III – oji diena).   Seminaras skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. Seminaro lektorius kun. Miroslaw Anuškevič.Gerąja patirtimi dalinasi Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio–darželio, Panevėžio lopšelio–darželio „Gintarėlis“ ir Panevėžio lopšelio–darželio „Vaivorykštė“ pedagogai. Pedagoginę praktiką veda Z. Tručionienė ir E. Juršaitė.

*

2013 m. kovo 26 d. 10.00 val. kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams: „Ugdymo slėpinys.  Šventieji šiems laikams“ (antroji diena). Lektorius: kino kritikas R. Aušrotas. 

*                         

2013 m. kovo 1 d. 10.00 val. kvalifikacinis seminaras vyresniųjų klasių tikybos mokytojams: „Krikščioniškas požiūris į priklausomybes“ (antroji diena). Lektoriai: internetinio naujienų portalo Bernardinai.lt vyr. redaktoriusAndrius Navickas, kun. K. Dvareckas.

*

2013 m.  vasario 25 d. 10.00 val. kvalifikacinio seminaro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams: „Krikščioniško paveldo integracija į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Gavėnia. Velykos. (antroji diena).  Lektorius kun. dr. V. Veilentas. Pedagoginę praktiką veda  Z. Tručionienė ir E. Juršaitė.

*

2013 m. vasario 8 d. – 10 d. Truskavoje vyks rekolekcijos tikybos mokytojams. Rekolekcijas ves Apaštalinis nuncijus, arkivyskupas Luigi Bonazzi.

*

2013 m. sausio 4 d., 10.00 val. kvalifikacinio seminaro vyresniųjų klasių tikybos mokytojams (II-oji diena): „Atrasti pašaukimo džiaugsmą“.  (Pašaukimo gyvenimui programos įgyvendinimo galimybės). Lektorė: VPU dėstytoja, dr.  Giedrė Rugevičiūtė.

Gyvenimo prasmės ieška

PG programa ir jos įgyvendinimo gairės

2013 01 04 seminaro užduotys

2012 m.  gruodžio 12 d. 10.00 val. kvalifikacinio seminaro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams (I-oji diena): „Krikščioniško paveldo integracija į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Adventas. Kalėdos“.  Lektorius kun. dr. Gediminas Jankūnas. Pedagoginę praktiką veda  Z. Tručionienė, K. Rankelytė ir E. Juršaitė

*

2012 m.  lapkričio 19 d. trijų dienų kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams: „Ugdymo slėpinys. Ar gali šiandien kinas padėti atrasti tikėjimą ir vertybes? (pirmoji diena)

Seminaro pradžia – 10 val.

*

 2012 m.  lapkričio 23 d. Pasvalyje (Vytauto  a. 5, Parapijos namuose), vyks seminaras „Adventas. Kalėdos“.  Seminaro pradžia – 13 val.

*

 Gruodžio 7 d. trijų dienų kvalifikacinis seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams:„Krikščioniško paveldo integracija į ikimokyklinį ugdymą. Adventas. Kalėdos.“ (pirmoji diena)

*

 2011-2012 m. m.

*

2012 m. birželio 22 d.: piligriminė kelionė į palaimintojo Jurgio Matulaičio baziliką Marijampolėje.

*

2012 m. birželio 12-14 d.: Šiluvos Jono Pauliaus II namuose vyks nuoseklaus vaikų katalikiško ugdymo seminaras„Ateik ir sek mane“.

*

2012 m. balandžio 23-24 d.: Katechetikos centre vyks kvalifikacinis seminaras „Aktualūs katalikiškos lytiškumo (gimtiškumo) sampratos klausimai“

Lektorius: d. Gintautas Vaitoška

*

2012 m. balandžio 3 d.: kvalifikacinio seminaro „Nuoseklaus katalikiško ugdymo pradinėse klasėse naujovės ir specifinių vaizdinių priemonių (figūrų) panaudojimas tikybos pamokoje“ III dalis.

*

2012 m. vasario 28 d.: Katechetikos centre vyks praktinis 4 val. seminaras „Gavėnia. Velykos. Sekminės“. Lektoriai – kun. Rytis Baltrušaitis ir Lina Mažeikaitė (Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras)

*

2012 m. vasario 17-19 d.: Truskavoje vyks gavėnios rekolekcijos „Dievo gailestingumas“ su šv. Jono Teologo bendruomenės prioru t. Jean-Emmanuel. Rekolekcijų pradžia – vasario 17 d. 16.00 val., užbaiga – vasario 19 d. 15.00 val.

*

2012 m. sausio 4 d. kvalifikacinio seminaro „Nuoseklaus katalikiško ugdymo pradinėse klasėse naujovės ir specifinių vaizdinių priemonių (figūrų) panaudojimas tikybos pamokoje“ II dalis.

*

2011 m. gruodžio 9-10 d. Truskavoje vyks rekolekcijos Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams. Vadovas – kun. dr. Arnoldas Valkauskas.

*

2011 m. spalio 24-26 d.: kvalifikacinis seminaras, skirtas 7-10 metų vaikų katalikiškam ugdymui „Kaip perteikti Dievo Žodį vaikams?. Seminaro metu bus gilinamasi į nuoseklų vaikų katalikišką ugdymą pagal katecheto knygas „Gyvenkite kaip šviesos vaikai“ ir „Pasilikite mano meilėje“, bei kaip panaudoti specifines vaizdines priemones – figūras – tikybos pamokoje ar katechezės užsiėmimuose. Seminaras vyks šv. Jono Teologo vienuolyne (Antakalnio g. 27, Vilnius), lektoriai: Gyvenimo Dievo Motinos Instituto nariai (Prancūzija).

*

2011 m. rugsėjo 24 d., spalio 8 ir 22 d., lapkričio 5 ir 12 d., gruodžio 3 ir 17 d. kviečiame šeimas, auginančias vaikus iki 11 metų į mokyklėlę mamoms ir tėčiams „Kada ir kaip pradėti kalbėti vaikams apie Dievą?„, į kurią galite ateiti su vaikais – jiems taip pat bus užsiėmimai. Mokyklėlė vyks Panevėžio vyskupijos Sielovados centre (Marijonų g. 24, Panevėžys)

*

2011 m. rugsėjo 12 d., gruodžio 2 d. kvalifikacinis seminaras „Vidurinio ugdymo katalikų tikybos modulio Šventasis Raštas – gyvenimo kelionėprograma, įgyvendinimo galimybės“. Seminaro lektorė G. Rugevičiūtė

*

Kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams „Mokinių vertybinių nuostatų, gebėjimų, supratimo bei kūrybiškumo ugdymas tikybos pamokoje, taikant atnaujintą mokymo medžiagą bei mokymo metodus“

Antros dienos seminaro tema: „Džiaugsmo ir vilties tema Biblijoje. Praktinė dalis: kaip pritaikyti bibliodramos elementus pamokoje?“ (seminarą vedė Tiberiados bendruomenės broliai Siluanas ir kun. Egidijus). Mokėmės žydiškų šokių: Sissu et Yerushalayim, Debka kafrit, Hashual, Ma Naavou