Vaikų rengimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentui

Pradėjus vaiką rengti Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams, svarbu, kad jis jau būtų gavęs ikisakramentinę katechezę, kurios metu buvo žadinamas ir ugdomas vaiko tikėjimas, maldoje padėta įgyti asmeniško ryšio su Dievu patirtis, ugdytas jo troškimas giliau ir plačiau pažinti – Dievą – Kūrėją ir Tėvą; Jėzų – Mokytoją ir Gelbėtoją; Šventąją Dvasią, kuri teikia gyvenimą ir įveda į Švenčiausiosios Trejybės bendrystę bei Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Dievo Sūnaus Motiną. Taip pat būtų susipažinęs su Bažnyčios bendruomenišku gyvenimu, susipažinę su savo parapija, kuri ir lieka „privilegijuota katechezės vieta“ (plg. BKV 67). Šiame nuoseklios vaikų katechezės etape ypač svarbu išlaikyti bendrystę tarp esminių katechezės vietų: šeimos, parapijos ir mokyklos, kurios būdamos skirtingos, tačiau būtinos visuose nuoseklios katechezės etapuose, kad vaikas turėtų krikščioniškos bendruomenės aplinką, kuri padėtų augti, bręsti jo tikėjimui ir siekti sakramentinės bendrystės su Jėzumi Kristumi, kuris „sakramentuose, ypač Eucharistijoje, veikia visu savo asmeniu“ CT 23. Kad augdamas šioje bendrystėje, vaikas taptų tikėjimo liudytoju savo aplinkoje ir duotų artimo meilės vaisius.

Vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams katechetinė pedagoginė medžiaga:

Rengimas Eucharistijos ir Sutaikymo sakramentams.
Knyga katechetams ir tėvams

Noriu gyventi pas tave

Rengimas Eucharistijos ir Sutaikymo sakramentams

Knyga katechetams ir tėvams

Bagnol, M. ir katechetų grupė

Vilnius: „Logos“ leidykla, 1999, p. 143

Vaikų rengimas Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams. Programa

Noriu gyventi pas tave

Vaikų rengimas Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams

Programa

Tručionienė, Z, Žostautaitė, L.

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2003, p. 40

Vaikų rengimo Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams užduočių knygelė

Noriu gyventi pas tave

Vaikų rengimo Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams užduočių knygelė

Tručionienė, Z., Žostautaitė, L.

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2006 m., p. 120

Maldynėlis vaikams

Noriu gyventi pas tave

Maldynėlis vaikams

Ratkevičiūtė, R.

Panevėžys: Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, 2006, p. 28.