Statistika

Panevėžio vyskupija 2021-2022 mokslo metai

Panevėžio vyskupijos tikybos mokymosi statistikos lentelė 2021-2022

Panevėžio vyskupija 2020-2021 mokslo metai

Panevėžio vyskupijos tikybos mokymosi statistikos lentelė 2020-2021

Panevėžio vyskupija 2019-2020 mokslo metai

Panevėžio vyskupijos tikybos mokymosi statistikos lentelė 2019-2020

Panevėžio vyskupija 2018-2019 mokslo metai

Panevėžio vyskupijos tikybos mokymosi statistikos lentelė 2018-2019

Panevėžio vyskupija 2017-2018 mokslo metai

Panevėžio vyskupijos tikybos mokymosi statistikos lentelė 2017-2018

Panevėžio vyskupija 2016-2017 mokslo metai

Panevėžio vyskupijos tikybos mokymosi statistikos lentelė 2016-2017

Panevėžio vyskupija 2015-2016 mokslo metai

Panevėžio vyskupijos tikybos mokymosi statistikos lentelė 2015-2016

Panevėžio vyskupija 2014-2015 mokslo metai

Panevėžio vyskupijos tikybos mokymosi statistikos lentelė 2014-2015

Panevėžio vyskupija 2013-2014 mokslo metai

Tikybos mokymosi statistika pagal  Panevėžio vyskupijos KC duomenis

Klasė

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Viso

Mokinių skaičius

2559

2576

2609

2685

2757

2948

3103

3513

3517

3876

3854

3311

37308

Iš jų mokosi tikybos

2090

2234

2307

2346

1962

2022

2078

2436

2330

2549

2093

1810

26257

Iš jų mokosi etikos

469

342

302

339

795

926

1025

1077

1187

1327

1761

1501

11051

Žinios apie tikybos mokytojus Panevėžio vyskupijos KC duomenis

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijoje

Iš jų kunigai

vienuoliai

pasauliečiai

126

3

5

118

Dalykinis (teologinis ar katechetinis) išsilavinimas

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijoje (skaičiais) Iš jų baigę trumpuosius kursus baigę aukštesniąsias teologijos ar katechetikos studijas (kolegijas) baigę aukštąsias teologijos ar katechetikos studijas (kolegijas) Universitetuose įgiję teologijos ar katechetikos bakalauro laipsnį Universitetuose įgiję teologijos ar katechetikos magistro laipsnį Universitetuose įgiję teologijos ar katechetikos daktaro laipsnį

126

10

57

16

36

7

Siekimas dalykinis (teologinis ar katechetinis) išsilavinimas

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijoje (skaičiais) Iš jų studijuojantys aukštesniosiose teologijos ar katechetikos kolegijose Studijuoja universitetuose siekdami įgyti teologijos ar katechetikos bakalauro laipsnį Studijuoja universitetuose siekdami įgyti teologijos ar katechetikos magistro laipsnį Studijuoja universitetuose siekdami įgyti teologijos ar katechetikos daktaro laipsnį

126

1

Pedagoginis išsilavinimas

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijoje Iš jų neturintys pedagoginio išsilavinimo turintys aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą

126

7

48

71

 

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijoje Iš jų dėsto tik tikybą dėsto ir kitus dalykus

126

91

35

Tikybos mokytojo kvalifikacinė kategorija

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijoje Iš jų turintys mokytojo kvalifikaciją turintys vyr. mokytojo kvalifikaciją turintys mokytojo metodininko kvalifikaciją turintys mokytojo eksperto kvalifikaciją

126

41

55

22

1

*  *  *

Tikybos mokymosi statistika pagal (arki)vyskupijų KC duomenis                                                                                                                                    1 lentelė

Klasė

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Viso

Mokinių skaičius 2846 2854 2946 3117 3347 3635 3804 3980 4383 4347 4507 4240 44006
Iš jų mokosi tikybos 2349 2382 2567 2729 2293 2429 2577 2755 2997 2499 2270 2147 29994
Iš jų mokosi evangelikų-reformatų tikybos 2 2 1 1 3 3 3 3 5 23
Iš jų mokosi etikos 497 470 379 386 1053 1205 1224 1222 1383 1845 2232 2093 13989

Žinios apie tikybos mokytojus pagal (arki)vyskupijų KC duomenis                                                                                                                                    2 lentelė

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijose

Iš jų kunigai

vienuoliai

pasauliečiai

142

8

6

128

Dalykinis (teologinis ar katechetinis) išsilavinimas                                   3 lentelė

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijose (skaičiais) Iš jų baigę trumpuosius kursus baigę aukštesniąsias teologijos ar katechetikos studijas (kolegijas) universitetuose  įgiję teologijos ar katechetikos bakalauro laipsnį Universitetuose įgiję teologijos ar katechetikos magistro laipsnį Universitetuose įgiję teologijos ar katechetikos daktaro laipsnį

142

5

79

36

7

Siekimas dalykinis (teologinis ar katechetinis) išsilavinimas                                                                                                                             4 lentelė

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijose (skaičiais) Iš jų studijuojantys aukštesniosiose teologijos ar katechetikos kolegijose Studijuoja universitetuose siekdami įgyti teologijos ar katechetikos bakalauro laipsnį Studijuoja universitetuose siekdami įgyti teologijos ar katechetikos magistro laipsnį Studijuoja universitetuose siekdami įgyti teologijos ar katechetikos daktaro laipsnį

142

2

1

Pedagoginis išsilavinimas                                                                                                5 lentelė

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijoje Iš jų neturintys pedagoginio išsilavinimo turintys aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą

142

12

50

80

6 lentelė

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijoje Iš jų dėsto tik tikybą dėsto ir kitus dalykus

142

100

42

Tikybos mokytojo kvalifikacinė kategorija                 7 lentelė

Iš viso tikybos mokytojų dirba vyskupijose Iš jų turintys mokytojo kvalifikaciją turintys vyr. mokytojo kvalifikaciją turintys mokytojo metodininko kvalifikaciją turintys mokytojo eksperto kvalifikaciją

142

54

60

16

1