Metodinė medžiaga

Tikybos mokytojų ir katechetų geroji patirtis kūrybinėje stovykloje ,,Džiaukitės viltyje“ 2018 m. rugpjūčio 24 d.

Tikybos mokytoja Rasa Šlekienė –

Šventumo požymiai šiuolaikiniame pasaulyje

Tikybos mokytoja Vilma Steputaitienė – 

Dešimt popiežiaus Pranciškaus patarimų

Kryžiažodis

Žaidimas

Tikybos mokytoja Virginija Žičkaitė – 

„MELSTIS – TAI ATIDARYTI DURIS VIEŠPAČIUI“ pamokos planas .

Metodinė medžiaga pamokai:

Pristatymas apie popiežių

Skaidrės Popiežius Pranciškus 

5 pirštų malda su popiežiumi

Tikybos mokytoja Inga Paugienė –

,,MICRO: BIT KOMPIUTERIUKO PANAUDOJIMAS TIKYBOS PAMOKOSE“

Pristatymo_tekstas

Bitų pristatymas

Tikybos mokytoja Jurgita Mulokaitė de Moraes – 

Pagal Popiežiaus katechezes VILTIES KELIAS

VILTIES KELIUI reikalingos priemonės:

Pasiimk tai, ko reikia

Skirtukams apie viltį

Stotelių pavadinimai

Viltis ir bendruomenė – Šv.Raštas

Mokytojų geroji patirtis iš kūrybinės stovyklos 2017 m. birželio 15-16 d.

Tikybos mokytoja Sigutė Žalneriūnienė

1. Išspręsti kryžiažodį  naudojantis koduose paslėptomis Šv. Rašto nuorodomis. Tinka Gavėnios ar Velykų laikotarpiui. Tinka 5-9 klasėms KODAI PRISTATYMUI, Jėzaus kančia ir mirtis.

2. Ryšių tarp atskirų medžiagos dalių atradimas. Raktinis žodis Jėzus ir 3 Šv. Rašto ištraukos. Tinka 6 klasei temai  ,,Gera turėti puikų mokytoją“ – Tinklas.

Tikybos mokytoja Albina Valickaitė – užduoties ,,Atradimai“ planas, užduotis ,,Atradimai“ .

Tikybos mokytoja Eglė GlemžienėLinksmosios estafetės grupėmis (Sutvirtinimo rengimui, netradicinei pamokai lauke, savaitgaliui parapijoje)

Tikybos mokytoja Geta Pečiulienė7 sakramentai

Tikybos mokytojas Julius Morkūnas – Šv. Rašto analizė:

Pradžios-1

Pradžios-2

Pradžios-3

Pradžios-4

Pradžios-5

Pradzios-6

Pradžios-7

Pradzios-8

Pradžios-9

Pradzios-10

Mokytojų darbai Pašvęstojo gyvenimo metams 2015

1 – 4 klasėms

Judita Žemaitienė – Pašvęstasis gyvenimas 2 kl.

Irenos Kuodienės – Šv. Kazmieras 3 kl.

Virginijos Žiugždaitės – Pašaukti į pašvęstąjį gyvenimą 3kl.

Lidijos Kuodytės – Šv. Faustinos pavyzdys 4 kl.

Nijolės Ragauskienės – Baltriškių bendruomenė – 4kl.

6 – 8 klasėms

Rasos Čypaitės – Scenarijus Šv. Kazimieras 6 kl.

Aldonos Klebonaitės – Pamoka Pašvęstasis gyvenimas 7-8 kl.

Danguolės Stukienės – ŽVILGSNIS Į PAŠVĘSTĄJĮ GYVENIMĄ 8 kl.

Editos Palivanaitės – Pašvęstasis gyvenimas – Dievo dovana 8 kl.

9 – 12 klasėms 

Vitalijos Fedaravičiūtės Trys šventojo Pranciškaus mazgai

Neformalios pamokos arba ugdymo programos planas

3 šv. Pranciškaus mazgai

Paveikslėliai

Eglės GlemžienėsAr  priimu Dievo teikiamas dovanas 10 klasei

Ar priimu Dievo teikiamas dovanas

Ar priimu

Vilijos Kiaunienės, s. Kristinos, s. Elijos Pašvęstųjų gyvenimo pavyzdžiai istorijoje

Pirmos pristatymo skaidres

Renginio scenarijus

Kotryna Aleksandrietė Paveikslėliai

Auksės Rasevičiūtės KANDIDATAI Į VIENUOLINĮ GYVENIMĄ IR PAŠAUKIMŲ PASTORACIJA 12 kl.

Kiti 

Eglės Černauskaitės – Pašvęstasis gyvenimas

Rasos Šlekienės – Vienuolijų pradininkai

Sandros Pribušauskienės – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė

Atsiprašome, visą medžiagą pateiksime greitu laiku.

I klasė.

Metodinės rekomendacijos I klasei: 1-14 pokalbiai, 15-25 pokalbiai (tikybos mokytoja ekspertė R. Ratkevičiūtė)

Metodinės nuorodos (šaltiniai) I ir II klasei (tikybos mokytoja ekspertė R. Ratkevičiūtė)

II klasė.

Metodinės rekomendacijos II klasei: 1-14 pokalbiai, 15-25 pokalbiai (tikybos mokytoja ekspertė R. Ratkevičiūtė)

Išplėstinis planas „Kodėl man reikalinga šeima?“ (tikybos vyr. mokytoja V. Sarapienė)

Išplėstinis planas „Kas yra Šventasis Raštas?“, priedai – ST autorius, NT autorius, ŠR schemaširdelės (tikybos vyr. mokytoja s. G. Daukaitė)

Išplėstinis planas „Kas yra Bažnyčia – žmonės ar maldos namai?“, priedai – pavadinimai, ppt (tikybos vyr. mokytoja V. Sarapienė)

III klasė.

Išplėstinis planas „Kaip mane Viešpats augino šią vasarą?“ (tikybos vyr. mokytoja D. Stukienė)

Išplėstinis planas „Kaip viską pažinti? Žinojimas ir tikėjimas“ (tikybos vyr. mokytoja D. Stukienė)

Išplėstinis planas „Kaip susitaikyti kasdienybėje ir Bažnyčioje?“, priedai ppt – susitaikymas kasdienybėje, atgailos-sutaikinimo sakramentas (tikybos vyr. mokytoja V. Mikalauskienė)

Išplėstinis planas „Kokias šventes švenčiu šeimoje, tautoje ir Bažnyčioje?“, priedai, ppt (tikybos mokytoja V. Steputaitienė)

VI klasė.

Išplėstinis planas „Bažnyčios įsakymai – svarbūs mano gyvenime?“ (tikybos vyr. mokytoja G. Lukauskienė)

Išplėstinis planas „Kodėl reikia padėti likimo nuskriaustiems žmonėms?“ (tikybos vyr. mokytoja G. Lukauskienė)

IX klasė.

Trumpalaikis planas (tikybos mokytoja metodininkė S. Peleckaitė)

Išplėstinis planas – integruota dailės-tikybos pamoka „Ar galiu Tave draugu vadinti? Draugystės ikona. Dekupažas“ (tikybos vyr. mokytoja J. Šadauskienė)

X klasė.

Išplėstinis planas „Koks aš esu?“ (tikybos mokytoja metodininė D. Kubilienė)

Išplėstinis planas „Kokiu būdu sakau smurtui ‘Ne’?“ (tikybos vyr. mokytojas V. Zamžickas)

XII klasė.

Išplėstinis planas „Dekalogo šiuolaikiškumas“ (tikybos mokytoja metodininkė V. Žičkaitė)

III-VI klasėms

„Beširdis skolininkas“: Kaip panaudoti dėlionę tikybos pamokoje; užduočių lapas (parengė Zita Tručionienė ir Ernesta Juršaitė)

„Gailestingojo samariečio“ palyginimaspristatymas1 užduotis2 užduotis (parengė Ernesta Juršaitė ir Zita Tručionienė)

III-VIII klasėms.

Žemėlapio „Palestina Jėzaus laikais“ panaudojimas tikybos pamokoje, skaitant Šv. Raštą; pristatymas (parengė Ernesta Juršaitė ir Zita Tručionienė)

IX-XII klasėms.

Plakato „Kaip atsirado Biblija“ panaudojimas tikybos pamokoje; pristatymas (parengė Ernesta Juršaitė ir Zita Tručionienė)