Dekanatų koordinatoriai ir metodinių būrelių pirmininkai

Anykščių dekanatas
Daiva Kuprionienė
Asta Striogienė

Biržų dekanatas 
Nijolė Vasiljeva                                                                                                                                            Sandra Balodytė

Kupiškio dekanatas
Žydra Andrijauskienė                                                                                                                                Rasa Šlekienė

Panevėžio dekanatas
Vilija Kiaunienė
Rita Ratkevičiūtė

Panevėžio-Krekenavos  dekanatas
Lina Žostautaitė                                                                                                                                        Milda Švelnienė

Pasvalio dekanatas
Dalia Balčiūnienė
Inga Lapienė

Rokiškio dekanatas 
Eglė Glemžienė                                                                                                                                      Nijolė Pranskūnaitė

Utenos dekanatas                                                                                                                               Mindaugas Laučius

Zarasų dekanatas
Danguolė Stukienė                                                                                                                               Aurelija Jakutienė